Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
Kyrkskolan
Kyrkskolan
  • Elevhälsan

Elevhälsan

Elevhälsoarbetet på Kyrkskolan utgår ifrån alla människors lika värde och alla elevers rätt till utbildning. Elevhälsans mål är att skapa en god lärandemiljö och en positiv lärsituation för eleverna - det är skolans ansvar att lärande sker!

Vi har ett hälsofrämjande förhållningssätt vilket innebär att vi har fokus på de faktorer som bidrar till hälsa, lärande och utveckling. Detta kännetecknas av att vi utgår från varje individs förutsättningar, att vi har höga förväntningar på varje individ och att vi har en optimistisk grundsyn: Vi är alltid på spaning efter den utveckling som skulle kunna bli möjlig, och vi är delaktiga i dess möjliggörande!

Elevhälsoteamet (EHG) är vårt tvärprofessionella team där medlemmarnas olika kompetenser bidrar till förståelse ur olika synvinklar av ett dilemma kring en elev. Gruppen består av rektor, biträdande rektor, skolkurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, skolpsykolog och speciallärare. Även skolläkaren kan bjudas in.
EHG:s uppdrag är att fungera som stöd för lärarna och arbetslagen.
Gruppens olika medlemmar arbetar också direkt med elever, enskilt och i grupp, med familjer och med lärare utifrån uppdrag från EHT.

Både elever och föräldrar är alltid välkomna att ta direkt kontakt med gruppens medlemmar.

Sidan granskad 2017-09-06
Sidansvarig: Veronika Ersson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp