Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
Humlegårds­skolan
Humlegårds­skolan

Skolans arbetslag & klasser

På denna sida kan du få information om Humlegårdsskolans personal och klasser

I arbetslaget ingår:

Sandra Hermansson (lärare) F-klass
Audrone Piliponiene (lärare) 1A
Cecilia Hasselbo (lärare) 2A
Tina Pennonen (lärare) 3A
Tina Egholt (elevstödjare)                                                                                                     
Seija Eriksson (specialpedagog)
Ulrika Cardesjö (arbetslagsledare)


Fritids

Eva Atterstam Kristiansson (ansvarig)
Linda Olsson
Karin Runeborg
Richard Saikkonen

Arbetslaget har en ömsesidig respekt för varandra, vi hjälps åt att hitta lösningar. Vi har ett gemensamt ansvar för eleverna.
 
Vi tar tillvara på de olika kompetenserna i arbetslaget. Arbetslaget har ett delat och gemensamt ansvar för elevens kunskapsinlärning och sociala utveckling. Vi arbetar i nivågrupper. Vi använder naturen som ett ytterligare redskap för inlärning.
 
Arbetslaget fokuserar på att utveckla hälsa och rörelse. Detta gör vi genom att öka antalet rörelsetimmar, gemensamma promenader och morgongymnastik.

Humlegårdsskolan är nu certifierad av Håll Sverige rent för Grön flagg, inom temat - hälsa och livsstil.
 

Sidan granskad 2018-02-01
Sidansvarig: Sandra Hermansson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp