Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen
Humlegårds­skolan
Humlegårds­skolan

Gröndalsskolan byggs ut under 2018-2019

Kommunen har beslutat att Gröndalsskolan ska byggas ut under 2018-2019. Orsaken är att eleverna från Humlegårdsskolan ska rymmas i Gröndalsskolan.

Kommunen har beslutat att bygga ut Gröndalsskolan. Enligt ursprungsplanen behövdes en budget på 25 miljoner för att klara av att göra de förändringar som krävdes för att eleverna från Humlegårdsskolan skulle få plats.

Sedan beslutet fattades har behovet förändrats och nu föreslår Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden tillsammans med Barn-och utbildningsnämnden att kommunstyrelsen ska avsätta ytterligare 15 miljoner.
Oavsett om de 15 miljonerna beviljas eller inte så avser kommunen att påbörja byggandet under 2018 och enligt tidsplanen ska skolan stå färdig under våren 2019. Det som ska byggas är nya klassrum, entré, toaletter och även matsalen ska byggas ut.

Frågor och svar

Nedan finns en lista över vanliga frågor och svar som förklarar lite närmare vad som händer på Gröndalsskolan framöver.

Vad är det som ska byggas till?
- Byggnaden kommer att byggas i anslutning till Lilla Gröndal. Det blir minst fyra klassrum, entré och toaletter, men det kan bli fler utrymmen om de extra 15 miljonerna beviljas.

När planerar kommunen att börja bygga?
- Först måste miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen fatta beslut i frågan om att lägga till de efterfrågade 15 miljonerna. När beslutet är fattat kan projekteringen börja.

Hur kommer elever och personal på Gröndalsskolan att påverkas under byggnationen?
- Det går inte svara på idag, men eftersom undervisningen kommer att pågå i skolan under ombyggnationen så kommer de att påverkas. Målsättningen är att elever och personal ska påverkas så lite som möjligt.

Är det klart att man får 15 miljoner extra?
- Det finns ett förslag på att lägga till 15 miljoner kronor, men det är inte beslutat att det blir så.

Vad händer om man inte beviljas de extra 15 miljonerna?
- Det finns idag 25 miljoner avsedda för att ombyggnationen, så om de extra 15 miljonerna inte beviljas kan kommunen fortfarande bygga enligt den ursprungliga byggplanen.

När räknar kommunen med att byggnationen är klar?
- Kommunen bedömer att byggnationen kommer att vara klar under våren 2019.

Sidan granskad 2018-01-15

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp