Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen
Humlegårds­skolan
Humlegårds­skolan

Om Humlegårdsskolan

En trygg skola med god anda och goda resultat - en skola man väljer.

Vad utmärker Humlegårdsskolan?

Humlegårdsskolan har en stimulerande utomhusmiljö och vi väljer att bedriva delar av den pedagogiska verksamheten utomhus.

Bakgrund

Humlegårdsskolan är belägen i centrala Nynäshamns och skolan rymmer klasser från förskoleklass till årskurs 3.

Skolans värdegrund och kultur

Vi ser alla elevers möjligheter. Alla kan. Våra hörnstenar är vilja, ansvar, respekt och attityd.

Vi vet hur viktig arbetsmiljön är för välbefinnande och prestation och arbetar målinriktat för att främja trygghet och studiero.

Lär gärna mer om vår värdegrund och trygghetsregler under dokument.

Hur vi arbetar på Humlegårdsskolan

Den pedagogiska verksamheten vilar på vetenskapligt grund och beprövad erfarenhet. Vi arbetar målmedvetet med kollegialt lärande och formativt arbetssätt och bedömning. Det betyder att vi arbetar systematiskt för ständig förbättring av undervisningen och att vi ser till elevens utveckling för att kunna skapa så goda förutsättningar för lärande som möjligt.

Skolan utvecklas medvetet och ständigt, och under 2018/19 är trygghet och studiero i speciellt fokus, bland annat genom vårt samarbete med Friends.

Till vänster kan du läsa om skolans olika temadagar

Om skolkommunen Nynäshamn

Nynäshamns kommun baserar sin verksamhet på ledorden öppenhet, mod, engagemang och respektfullhet, vilket även speglar värdegrundsarbetet i kommunens skolor.

Vi vill erbjuda alla elever och all personal en trygg och stimulerande miljö som ger goda förutsättningar för lärande och utveckling.

I skolkommunen Nynäshamn bedrivs evidensbaserad skolutveckling med fokus på kollegialt lärande och formativt arbetssätt och bedömning.

Sidan granskad 2019-11-12

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp