Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
Gröndals­skolan
Gröndals­skolan

Om Gröndalsskolan

En trygg skola med god anda och goda resultat - En skola man väljer
Bild

Vad utmärker Lilla Gröndal?

Vår profil är hälsa, livsstil och friluftsliv. Vi anser att lek och skapande är bra utgångspunkter för lärande och att lärandet är en ständigt pågående process. Vi utnyttjar vår närhet till naturen genom att regelbundet förlägga undervisningen utomhus. Där ges eleverna möjligheter att utveckla alla sina sinnen och förmågor i samspel med naturen. Vi har rörelse som en naturligdel i vår undervisning och vi arbetar för att våra elever skall bli medvetna om hur de själva kan bidra till en god hälsa.

Pojke vid en overheadapparat

Vad utmärker Gröndalsskolan?


Gröndalsskolan har elevernas kunskapsutveckling i centrum. Andelen behöriga lärare är hög. Vi ser alla elevers möjligheter — alla kan, våra hörnstenar är vilja, ansvar, respekt och attityd. Vi har bra lokaler, en fin aula, en stor idrottshall och ett aktivt, bemannat bibliotek. Läsning har en framskjuten position hos oss. Vi har läs- matte- och må bra - veckor, camp Gröndal, show och vernissage. För intresserade elever finns möjlighet att medverka i våra aulaföreställningar. Vår skola kännetecknas av ett medvetet pedagogiskt utvecklingsarbete.
Sidan granskad 2017-08-18
Sidansvarig: Samantha Nur

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp