Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Skolpeng utomlands

Det finns i Nynäshamns kommun invånare som önskar ha sin skolgång i utlandet.

Möjlighet finns då att ta med skolpengen för studier utomlands för elever i grundskola.

Men då ska följande kriterier vara uppfyllda:

 1. Eleven och minst en vårdnadshavare är folkbokförda i kommunen under hela studietiden utomlands.
 2. Eleven är utskriven från skolan i Sverige under tiden för studierna utomlands.
 3. Utbildningen ska motsvara studier på heltid.
 4. Ersättning kan utgå för max ett läsår eller 12 månader.
 5. Ersättning kan endast utgå till en godkänd svensk utlandsskola eller en utbildningsanordnare som har i uppdrag av Skolverket att anordna distansundervisning för svenska elever bosatta utomlands. (Mer information finns på Skolverkets hemsida under rubriken, Undervisning utomlands, se länk nedan).
 6. Ersättningen motsvarar gjorda utlägg men kan aldrig överskrida storleken på aktuell skolpeng.
 7. Ersättning utgår inte i de fall skolan får statsbidrag för eleven eller om ersättning för elevens utbildning utgår från vårdnadshavares arbetsgivare.
 8. Ersättningen utbetalas i efterskott efter uppvisande av utbildningsbevis, betyg eller annan dokumentation som visar vilka studier som genomförts.
 9. Ersättning utgår till skolan, inte vårdnadshavare.
 10. Om svensk nationell lagstiftning eller rättspraxis ändras så att skolpeng utomlands inte kan utgå, förbehåller sig Nynäshamns kommun rätten att avbryta ersättning till skolgången även om villkoren i övrigt är uppfyllda.
 11. Ansökan ska lämnas in i god tid till förvaltningen. Vanligtvis motsvarar det att ansökan ska lämnas in minst tre månader i förväg. Vid en sen ansökan kan utbetalningen bli sen, reduceras alternativt utebli.
Sidan granskad 2019-09-06

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp