Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Förskoleklass

Från och med höstterminen 2018 blev förskoleklass obligatoriskt. På den här sidan kan du läsa mer och även hitta länkar till mer information.

Regeringen har beslutat att skolplikten ska börja fullgöras i förskoleklass som blir en obligatorisk skolform för barn bosatta i Sverige. Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår barnet fyller sex år, det vill säga ett år tidigare än skolstart i första klass. Barnet kan tas emot tidigare i förskoleklass eller årskurs 1, likaså att barnet kan få skolplikten uppskjuten ett år om det finns särskilda skäl. Förskoleklassen kostar ingenting och barnet går i förskoleklassen 15 timmar i veckan. Precis som vid grundskoleplacering så gäller närhetsprincipen i mån av plats, men vårdnadshavare har också rätt att aktivt önska skola. Undervisning i förskoleklass i Nynäshamn sker generellt mellan 08-00-12.00, men kan skilja sig mellan de olika skolorna. Kontakta din aktuella skola för mer information.

Barn i förskoleklass har möjlighet att gå på fritids. Läs mer om fritids här.öppnas i nytt fönster

Här kan du läsa mer om obligatorisk förskoleklass. Länk till Skolverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan granskad 2019-06-26

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp