Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Vika förskolas värdeord

Vår verksamhet genomsyras av våra värdeord och vårt förhållningssätt präglas av värdeorden. Dessa ord har pedagogerna gemensamt tagit ställning för att de ska genomsyra arbetet tillsammans med de barn som går på förskolan men även alla andra människor som kommer i kontakt med oss på Vika förskola.

Välkomnande:
Genom ett respektfullt, öppet och vänligt bemötande, med tanke om värdet av olikheter som berikande ska alla känna sig välkomna och respekterade på förskolan.
Glädje:
Alla på förskolan ska få känna glädje! I mötet med en person som känner sig glad blir man inspirerad.
Glädje uppstår även i upplevelsen av att klara av svåra saker, att ha idéer, att bli lyssnad på och känna tillhörighet.
Tillit:
Förskolan ska vara en trygg plats där alla ska känna att de är betydelsefulla och värdefulla. Där förmågor och styrkor lyfts fram och tas tillvara på.
Alla ska känna att man blir lyssnad på och respekterad för den man är.
Delaktighet:
Alla ska ges möjlighet till delaktighet genom en generös och tillåtande pedagogisk miljö där alla blir sedda och lyssnade på. Att få vara en del i meningsfulla sammanhang och i möten med andra utifrån sina egna förutsättningar, bli sitt bästa jag.
Nyfikenhet:
Vi är nyfikna på och vill ta tillvara barnens inneboende nyfikenhet och lust att utforska, lära och erövra världen. Med engagerade, nyfikna och närvarande pedagoger upptäcker och utforskar vi tillsammans.

Sidan granskad 2017-10-10

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp