Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Introduktion i förskolan

Efter att ditt barn fått en placering på förskolan kontaktar vi er för att välkomna er till introduktion.

Det är en stor dag i ett barns liv när det börjar på förskolan. Introduktionen är till för att underlätta samarbetet mellan hemmet och förskolan och göra ditt barn och dig som vårdnadshavare väl förtrogen med förskolan, pedagogerna och barngruppen.

Introduktionen beräknas alltid ta två veckor. Varje introduktion är individuell och anpassas utifrån det enskilda barnets behov. Det är av stor vikt att pedagogerna och ni som vårdnadshavare tillsammans har en tydlig dialog kring behovet av eventuella justeringar av introduktionsperioden, alltid utifrån barnets perspektiv. Första veckan använder vi oss av föräldraaktiv introduktion. Det betyder att du som vårdnadshavare är med ditt barn under de första dagarna och har huvudansvaret kring blöjbyten, läggning vid vila med mera. Agera som en trygg bas för barnet att utgå sitt utforskande från och en säker plats för barnen att återvända till för att tanka trygghet och tröst.

Håll er på samma plats, rör er inte själva för mycket, låt barnen röra sig fritt och komma till er. Syftet med denna metod är att du som vårdnadshavare ska få en inblick i verksamheten samt att ert barn ska knyta an och skapa en relation till oss pedagoger, så att han/hon känner tillit till oss.
När vi märker att ert barn knutit an till någon av oss pedagoger kommer vi i samråd med er föreslå att ni går ifrån en stund. Vi börjar med korta stunder för att ge barnen erfarenheten av att ni alltid kommer tillbaka.
Även när ni går för korta stunder är det viktigt med ett tydligt ”hej då” och att ni berättar att ni kommer tillbaka om en stund. Gråt och ledsenhet är helt normalt.

Anknytningshierarkin förklarar varför det är viktigt att ni går direkt när ni sagt ”hej då” och inte dröjer er kvar.
I toppen anknytningshierarkin finns den som varit fastaste punkten i barnets tillvaro, den person barnet helst går till för tröst och trygghet, ofta mamma eller pappa med den andra föräldern direkt under i hierarkin. Det kan därför vara svårt att trösta barnet om en person som är högre upp i hierarkin finns närvarande. 

Under vecka två lämnar du ditt barn , men du som vårdnadshavare måste finnas tillgänglig och vara beredd på att komma till förskolan vid behov.
 
Under introduktionsperioden kan barnet bli extra känsligt för att vara utom synhåll från vårdnadshavare även hemma. Det är helt normala reaktioner och inget att känna oro för. Det kan därför vara bra att i den utsträckning det går, minimera mängden separationer på hemmaplan under introduktionsperioden för att ge ert barn ro och tid för återhämtning. Om ert barn protesterar på morgonen och inte vill gå till förskolan behöver det inte betyda att han/hon inte trivs utan det kan ses som att man inte vill lämna den kända tillvaro man befinner sig i. Det kan underlättas genom att ni pratar om förskolan på morgonen, hjälp barnet skapa en bild av den miljö ni är på väg till. Finns det någon sak eller plats på förskolan ert barn fattat extra mycket tycke för?

Under introduktionen ber vi er att lägga undan era telefoner så att vi tillsammans har bästa fokus på ert barn.   

Sidan granskad 2018-04-16

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp