Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
Sunnerby
Sunnerby

Om Sunnerby förskola

Sunnerby förskola ligger i Sorunda i Nynäshamns kommun men är från 6 april 2020 tillfälligt flyttad till förskolan Rumbas lokaler i Nynäshamn. Adress: Rumbagränd 11, 149 43 Nynäshamn.

Vi befinner oss i ett utvecklingsarbete med fokus på Reggio Emilias filosofi om barnet som medskapare av omvärlden och sitt eget kunskapande. Vi arbetar med att utveckla ett projekterande förhållningssätt som undervisningsform, där barn och vuxna är nyfikna och utforskar tillsammans på ett lekfullt och ämnesöverskridande sätt. Barnens intressen och nyfikenhet utgör grunden för projektens riktning.
Vi tror på att förskolan är barnens arena i samhället, där barn är samhällsmedborgare och förskolan en plats där vuxna och barn bygger en gemensam verksamhet som vilar på demokratins grunder.

Vi ser en vinst i användandet av ostrukturerat material och återbruksmaterial, då det inte är ett material som styr i en speciell riktning. Materialet väcker den kreativa lusten hos barnen och låter dem skapa utan att det behövs en färdig idé om resultatet.

Vi använder pedagogisk dokumentation som verktyg för att synliggöra det meningsfulla i undervisningen och de processer som pågår i verksamheten. Pedagogisk dokumentation hjälper oss också att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Det handlar om att dokumentera det som händer mellan barn, vuxna och miljön i verksamheten, till exempel med hjälp av till exempel foto, film, penna och papper.

Vår verksamhet och vårt förhållningssätt präglas av våra värdeord Nyfikenhet, Delaktighet, Tillit, Glädje och Välkomnande.

Förskolans öppettider

Våra öppettider är 6.30-18.00 (18.30 vid behov)  och vi  har verksamhet året om. Det finns ett kök med en utbildad kokerska och städning sker dagligen på dagtid.  

Sidan granskad 2020-04-02

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp