Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
Rumba
Rumba

Föreläsningar för pedagogerna hösten 2018.

Vid två tillfällen under hösten 2018 kommer det att vara kompetenshöjande fortbildningar genom föreläsningar för pedagogerna i Nynäshamns kommunala förskolor. 23 augusti och 2 oktober

Snart kommer förskolan att få en reviderad läroplan. I den så lyfter men undervisningsbegreppet inom förskolan. I och med detta har vi två kompetens höjande föreläsningar kring just undervisning och lärande. Vi startar redan 23 augusti med att psyklogen och verksamhetsteoretikern Leif Strandberg föreläser utifrån "Läroplanen, barnen och jag".
Barnens förmåga att skapa sig en (lek-)värld vid sidan av den sinnliga världen är en fantastisk sak och det är språk, tankar och fantasi som gör det möjligt.
Barnen gör en mycket avancerad tankevända när de förvandlar en stol till en båt, och sig själva till sjörövare. Att göra saker ’på låtsas’ är en viktig färdighet inte bara i lek utan är centralt i allt lärande.
Lekens ’på låtsas’ liknar det Vygotskij kallar den proximala utvecklingszonen. Lekens och lärandets metoder har samma rötter!

Tisdagen den 2 oktober 2018 kommer, Christian Eidevald som är universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning mot förskoledidaktik till Nynäshamn och föreläser för alla pedagoger i de kommunala förskolorna i Nynäshamn. Föreläsningen utgår från frågeställningen "Vad kan undervisning i förskola vara?”​ Christian Eidevald har varit delaktig i förslaget till förskolans reviderade läroplan.Datum och tider för pedagogernas föreläsningar:
Torsdag 23/8 Föreläsning för alla pedagoger i kommunen med Leif Strandberg. 17.30-20.00
Tisdag 2/10 Föreläsning för alla pedagoger i kommunen med Christian Eidevald. 17-20.00

"I möjligaste mån är det bra och vi är tacksamma om ni dessa dagar kan hämta i god tid så att alla pedagoger bereds chansen att få deltaga och utveckla sina kompetenser på föreläsningar och utbildningar."
Nina Nygård, Förskolechef, Midgård och Rumba förskolor.
 
 I samband med att skolverket lämnade över förslaget på reviderad läroplan för förskolan till regeringen den 23 mars 2018 skrevs detta på Skolverket.se"I förslaget har Skolverket strävat efter att tydliggöra att undervisning i förskolan kan betyda såväl vardagliga aktiviteter och rutiner som medvetet skapade eller spontana tillfällen för lärande. Det är inte fråga om vare sig ämnesundervisning eller lektioner i förskolan. Alla som ingår i arbetslaget; förskollärare, barnskötare och övrig personal, ska tillsammans främja barnens utveckling och lärande. Detta förutsätter att personalen har tillräcklig utbildning eller erfarenhet och att arbetslaget är sammansatt på ett sådant sätt att detta kan uppnås– Det handlar inte om att man ska hålla lektioner i ämnen. Undervisning i förskolan kan innebära att barnen lär sig genom vardagliga aktiviteter. Exempelvis när man ute med en grupp barn och kastar upp höstlöv i luften, kan man fånga den situationen och prata om varför löven faller till marken, säger Anna Westerholm.
Sidan granskad 2018-08-24

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp