Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
Sandskogen
Sandskogen

Om Sandskogen

Här hittar du information om Sandskogens verksamhet.

Alla som kommer till Sandskogen ska känna sig välkomna och trygga. Vi vill att alla barn ska uppleva förskolan som en rolig mötesplats för utveckling och lärande. På förskolan arbetar förskollärare och barnskötare. Vi arbetar i arbetslag där samtliga avdelningar har ett nära samarbete i den pedagogiska verksamheten både vad det gäller lärande och omsorg. Sandskogens förskola har skogen inpå knuten samt att gården är en riktig naturupplevelse i sig, vilket gör att vi vistas mycket utomhus.

Läroplanen

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Vi arbetar efter läroplanen för förskolan (Lpfö 2018)länk till annan webbplats Vi har en pedagogisk medvetenhet vilket innebär att vi ser barnets kompetenser, aktivt uppmuntrar barnen och genom arbetssätt och miljö utmanar barnens förmågor. Vårt gemensamma förhållningssätt kännetecknas av att möta varje individ med respekt och öka barnens medvetenhet om sin förmåga samt synliggöra gemensamma värden och normer.

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling sker genom kontinuerliga pedagogiska diskussioner i arbetslagen, litteraturläsning med uppföljande diskussioner, utvärdering och reflektion. Vi deltar i nätverksträffar och deltar i kurser,föreläsningar samt följer med i forskning kring förskolan. Fyra dagar per år stänger vi förskolan för att utvärdera, planera samt att utveckla verksamheten.

Barn i behov av särskilt stöd

I kommunen finns en resursenhet där vi har tillgång till special- och talpedagoger och barnpsykolog. Dessa stödpersoner fyller en viktig funktion med handledning av personal när det gäller barn i behov av särskilt stöd.

Kost och lokalvård

Vår kokerska lagar näringsriktig och god mat och vi ser måltiderna som viktiga stunder på dagen. Till barn som ska ha specialkost enligt läkarintyg, lagas särskild mat. Färsk frukt och grönsaker serveras varje dag. Lokalerna städas dagligen av en lokalvårdare.

Miljö

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla den pedagogiska inomhus och utomhusmiljön. Vi vill att miljön ska vara inbjudande, locka till lek och glädje samt ge goda förutsättningar för barnens utveckling och lärande.


Sidan granskad 2020-02-28

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp