Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
Rumba
Rumba

Rumbas dokument.

Här hittar du de dokument som styr förskolans verksamhet.

Läroplan

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Vi arbetar efter läroplanen för förskolan (Lpfö 98, reviderad 2010) och Nynäshamns skolplan. Vår verksamhet bygger på en bred och utvecklande förskolepedagogik. Vi har en pedagogisk medvetenhet vilket innebär att vi ser barnens kompetenser, aktivt uppmuntrar barnen och genom arbetssätt och miljö utmanar barnens förmågor.

Vårt gemensamma förhållningssätt kännetecknas av att möta varje individ med respekt och öka barnens medvetenhet om sin förmåga samt att synliggöra gemensamma värden och normer. I syfte att få syn på och utveckla det egna arbetssättet uppdaterar vi oss kontinuerligt om forskning kring barns lärande.

Verksamhetsplan

Rumbas verksamhetsplan är till för pedagoger, vårdnadshavare och andra intresserade samhällsmedborgare. Vi vill med verksamhetsplanen visa vad som ingår i vårt uppdrag och var fokus ska ligga under verksamhetsåret.

 

Sidan granskad 2018-01-26
Sidansvarig: Therese Edenborg

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp