Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
Rumba
Rumba

Om Rumba

Vi arbetar aktivt med vår värdegrund som går som en röd tråd genom hela Rumba. Våra värden genomsyrar vår verksamhet och vårt förhållningssätt präglas av värdeorden.
I verksamheten finns det mycket material som är återbrukat och ostrukturerat material.

På Rumba förskola arbetar vi med pedagogisk dokumentation som är ett arbetsverktyg som kan användas för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Det handlar om att dokumentera det som händer mellan barn, vuxna och miljön i verksamheten, till exempel med hjälp av foto, film, penna och papper. I analysen av dokumentationen får man syn på hur man kan utveckla verksamheten vidare för att ge barnen nya utmaningar i sin vidare utveckling.

Återbruksmaterial och ostrukturerat material används på Rumba förskola. Materialet väcker den kreativa lusten hos barnen och låter dem skapa utan att det behövs en färdig idé om resultatet. Barnen får skapa, experimentera och utforska olika materials potential och mångfald.

Att använda återbruk och spill av restmaterial ser vi som ett sätt att arbeta med miljöfrågor och hållbar framtid i fokus. Vi vill arbeta ansvarsfullt och respektfullt gentemot människa, miljö, natur och kultur. När vi arbetar med återbruk blir använda material en resurs och att köpa nytt är inte längre en självklarhet. Återbruks material är ting som kan användas på ett sätt som det kanske från början inte var tillverkad för och oftast kan det användas flera gånger om ex. kakelplattor, glasspinnar och knappar.

Professor Nina Odegard skriver i sin bok Återbruk som kreativ kraft, 2015, att kreativt arbete med återbruk öppnar dörrar in i spännande pedagogiska landskap och mötesplatser där demokratiska värden är centrala.

På Rumba förskola finns det mycket ostrukturerat material. Där finns det inget givet svar på vad det ska användas till eller hur det ska sättas ihop. Ett ostrukturerat material kan vara nytt men även vara återbrukat ex. träklossar och snäckor.

Vi har en altan utomhus som är regn och vindskyddad. Här får de barn som ska sova eller vila krypa ner på sängar och lägga sig med filt eller i sovsäck.

Att sova ute är bland det skönaste man kan göra. Den friska luften gör att många barn sover mycket bättre ute än i sängen inomhus. Smittorisken minimeras och barnen bygger upp sitt immunförsvar.

Hållbar Framtid- ett gemensamt tema.

På Rumba förskola har vi ett gemensamt tema tillsammans med Midgårds förskola om Hållbar Framtid.

Förskolan har en viktig roll och en fantastisk möjlighet att kunna arbeta för en Hållbar Framtid. På olika plan kan vi, barn, familjer och pedagoger arbeta med ekologiska, sociala/ kulturella och i ekonomiska frågor tillsammans.

En ofta citerad beskrivning om vad  Hållbar Framtid kan vara är följande:
”En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”
(Bruntlandrapporten, Our common future, 1987)

Det handlar om ett långt tidsperspektiv och ett globalt fokus. Man tar ut en kompasskurs mot en långsiktigt Hållbar Framtid som involverar alla barn, alla familjer och alla personal. Det handlar om mig och dig, om mina och dina tankar och handlingar, kort sagt hur vi ska bli medskapare av goda värden.

"Världen behöver en ny berättelse. En positiv historia om möjligheten att blomstra på vår vackra planet. Om möjligheten att förvalta naturen och hela planeten genom påhittighet och ödmjukhet”
(Rockström J, Klum M, 2014)

Sidan granskad 2017-12-08
Sidansvarig: Therese Edenborg

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp