Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
Rumba
Rumba

Föräldrar/ Vårdnadshavare

Här hoppas vi att ni hittar information som är till er som är förälder/vårdnadshavare med barn på Rumba Förskola.

Introduktion
På Rumba förskola använder vi oss av föräldraaktiv introduktion vilket innebär att du som förälder är med ditt barn under de första dagarna. Du som förälder förväntas vara aktiv tillsammans med ditt barn och vara delaktig i det som sker i verksamheten. Introduktionen beräknas ta två veckor och föräldrarna är med på förskolan framförallt den första veckan.

Syftet med detta sätt att introducera familjen och barnet till förskolan är att ditt barn ska vänja sig vid att vistas på förskolan, samt att du som förälder ska få en inblick i vår verksamhet.

Tidöverenskommelse
I vistelsetiden ingår tid för lämning och hämtning, dvs. att ni skriver tiden ni kommer till förskolan, samt tiden ni lämnar förskolan tillsammans med ert barn.
Tillfälliga ändringar i schemat meddelas till pedagogerna.

Det är viktigt att ni respekterar tiderna så att alla barn får ett bra välkomnande på morgonen och ett bra avslut på dagen.

Förvärvsarbetande och studerande
Vistelsetiden för ert barn är er arbetstid/studietid plus restid till och från arbetsplats/skola.

Föräldraledig
Vistelsetid erbjuds 9.00 -15.00 måndag – fredag, vilket innebär 6 timmar per dag. Det är valfritt att utnyttja färre antal timmar, dock är det inte tillåtet att ”ta igen” förlorad vistelsetid.

Aktivt arbetssökande
När du är på arbetsförmedlingen, intervju eller kurs är vistelsetiden den tid du behöver för de aktiviteter plus restid. De dagar du inte är på något av detta är vistelsetiden 9-15.

Sjukdom
Blir ditt barn sjukt ska du meddela förskolan detta innan klockan 9.00. Du behöver även ringa till förskolan och meddela att ditt barn är friskt dagen innan ditt barn kommer tillbaka. Ring innan klockan 13.00.

Vid feber, bör ditt barn ha varit feberfri ett dygn innan det kommer tillbaka till förskolan.

Vid magsjuka ska ditt barn vara hemma 48 timmar efter sista kräkning/diarré. Ditt barn ska även kunna äta som det brukar och återfått sin energi.

Det händer att barn blir sjuka under dagen på förskolan. Pedagogerna avgör, utifrån barnets allmäntillstånd om de orkar delta i verksamheten och kontaktar därefter er föräldrar om det behövs.

Förskolan ger inte medicin vid tillfälliga infektioner.

När ett barn i förskola är i behov av medicinsk behandling under vistelsen i förskolan och det är frågan om enkla medicinska insatser som inte behöver utföras av personal inom hälso- och sjukvård, kallas det för egenvård, som ska sökas på särskild blankett. Är detta aktuellt, prata med ditt barns pedagog.

Planeringsdagar/utvecklingsdagar 2st/termin – förskolan stängd
Midgård och Rumba förskolor har 2 stycken planeringsdagar/utvecklingsdagar varje termin. Förskolan är då stängd. Om ni är i behov av omsorg under dessa dagar får ditt barn vistas på en annan förskola i kommunen. Om behov finns meddela i så fall förskolan senast tre veckor innan planeringsdagen.

Sammanslagningar sommar och jul
Under sommaren, veckorna 28-31, jul/nyår och klämdagar samarbetar förskolorna i kommunen. Det innebär att vi inte kan garantera att det är barnets ”egna” pedagoger som arbetar under dessa veckor.

Klämdagar
En förskola i området är öppen, endast för de barn som har föräldrar som arbetar. Pedagogerna har ledigt på klämdagen enligt anställningsavtal.

Fotografering
Endast personal fotograferar barnen och förskolans verksamhet. För att kunna hantera frågan om fotografering på ett ansvarsfullt sätt och för att skydda barnens personliga integritet har de kommunala förskolorna i Nynäshamn kommit överens om denna ordningsregel.

Sidan granskad 2018-08-24

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp