Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Midgårds Värdeord.

Vår verksamhet genomsyras av våra värdeord och vårt förhållningssätt präglas av värdeorden. Dessa ord har pedagogerna gemensamt tagit ställning för att det ska genomsyra arbetet tillsammans med de barn som går på förskolan men även alla andra människor som kommer i kontakt med oss på Midgårds förskola.

Välkomnande: Genom den pedagogiska miljön och ett respektfullt bemötande ska alla känna sig välkomnade och bekräftade.

Lyssnande: Alla ska erfara att man blir lyssnad på och erfara betydelsen av att lyssna på andra.

Nyfikenhet: Vi vill väcka nyfikenhet för varandra och lusten att lära.

Delaktighet: Alla ska få erfara att man ingår i meningsfulla sammanhang, där man får vara med och påverka.

Olikhet: Olikhet berikar oss människor. Genom att vi uppmärksammar olikheter skapar vi en mångfald i den pedagogiska miljön. Rätten att få vara olik och med det möta andras olikhet som ett värde.

Midgård förskolas värdegrund

Midgård förskolas värdegrund

Sidan granskad 2018-01-22
Sidansvarig: Therese Edenborg

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp