Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
Midgård
Midgård

Om Midgård

Vi arbetar aktivt med vår värdegrund som går som en röd tråd genom hela Midgård. Våra värden genomsyrar vår verksamhet och vårt förhållningssätt präglas av värdeorden. 

I verksamheten finns det mycket material som är återbrukat och ostrukturerat material.

På Midgårds förskola arbetar vi med pedagogisk dokumentation som är ett arbetsverktyg som kan användas för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Det handlar om att dokumentera det som händer mellan barn, vuxna och miljön i verksamheten, till exempel med hjälp av kamera och film eller penna och papper. I analysen av dokumentationen får man syn på hur man kan utveckla verksamheten vidare för att ge barnen nya utmaningar i sina lärprocesser.

Återbruks material och ostrukturerat material används på Midgårds förskola. Materialet väcker den kreativa lusten hos barnen och låter dem skapa utan att det behövs en färdig idé om resultatet. Barnen får skapa, experimentera och utforska olika materials potential och mångfald.

Att använda återbruk och spill av restmaterial ser vi som ett sätt att arbeta med miljöfrågor och hållbar framtid i fokus. Vi vill arbeta ansvarsfullt och respektfullt gentemot människa, miljö, natur och kultur. När vi arbetar med återbruk blir använda material en resurs och att köpa nytt är inte längre en självklarhet. Återbruksmaterial är ting som kan användas på ett sätt som det kanske från början inte var tillverkad för och oftast kan det användas flera gånger om ex. kakelplattor, glasspinnar och knappar.

Professor Nina Odegard skriver i sin bok Återbruk som kreativ kraft, 2015, att kreativt arbete med återbruk öppnar dörrar in i spännande pedagogiska landskap och mötesplatser där demokratiska värden är centrala.

På Midgård förskola finns det mycket ostrukturerat material, då det är ett material som inte styr i en speciell riktning till skillnad från färdiga leksaker. Ett ostrukturerat material kan vara nytt men även vara återbrukat ex. träklossar och snäckor. Vi arbetar för en kemikaliesmart förskola. Det gör att vi tänker på vilka material som används på förskolan vid lek och undersökande såväl som vid städning. På Midgårds används det inga kemikalier vid städning utan det är avjoniserat vatten samt magiska rengöringsdukar som gör rent hos oss.

Hållbar Framtid- ett gemensamt tema.

På Midgårds förskola har vi ett gemensamt tema tillsammans med Rumba förskola om Hållbar Framtid.

Förskolan har en viktig roll och en fantastisk möjlighet att kunna arbeta för en Hållbar Framtid. På olika plan kan vi, barn, familjer och pedagoger arbeta med ekologiska, sociala/ kulturella och i ekonomiska frågor tillsammans.


En ofta citerad beskrivning om vad  Hållbar Framtid kan vara är följande:
”En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”
(Bruntlandrapporten, Our common future, 1987)

Det handlar om ett långt tidsperspektiv och ett globalt fokus. Man tar ut en kompasskurs mot en långsiktigt Hållbar Framtid som involverar alla barn, alla familjer och alla personal. Det handlar om mig och dig, om mina och dina tankar och handlingar, kort sagt hur vi ska bli medskapare av goda värden.

 

”Världen behöver en ny berättelse. En positiv historia om möjligheten att blomstra på vår vackra planet. Om möjligheten att förvalta naturen och hela planeten genom påhittighet och ödmjukhet”
(Rockström J, Klum M, 2014)

Sidan granskad 2018-05-23
Sidansvarig: Therese Edenborg

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp