Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
Midgård
Midgård

Midgårds dokument

Här hittar du samlad information om Midgårds dokument.

Läroplan

Läroplanen för förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Vi arbetar efter läroplanen för förskolan (Lpfö 10). I juni träder en reviderad läroplan i kraft, Lpfö 18. Vår verksamhet bygger på en bred och utvecklande förskolepedagogik. Vi har en pedagogisk medvetenhet vilket innebär att vi ser barnens kompetenser, aktivt uppmuntrar barnen och genom arbetssätt och miljö utmanar barnens förmågor.

Vårt gemensamma förhållningssätt kännetecknas av att möta varje individ med respekt och öka barnens medvetenhet om sin förmåga samt att synliggöra gemensamma värden och normer. I syfte att få syn på och utveckla det egna arbetssättet uppdaterar vi oss kontinuerligt om forskning kring barns lärande.

Länkar

Läs om läroplan för förskola (länk till extern webbsida)länk till annan webbplats


Verksamhetsidé

Under flera år har Nynäshamns förskolor arbetat med att ta fram gemensamma ställningstaganden kring hur vi ser på en likvärdig förskola för alla barn. I arbetet har vi utvecklat och fördjupat våra kunskaper kring pedagogisk dokumentation, barnsyn och kunskapssyn. Arbetet har organiserats både lokalt och centralt i olika former. Vi har sammanfattat och formulerat vårt gemensamma arbete i en övergripande verksamhetsidé, som ska ligga till grund för det systematiska kvalitetsarbetet. Vi kan säga att Verskamhetsidén är de kommunala förskolorna i Nynäshamns gemensamma kompass.

Dokument

Verksamhetsidé förskolaPDF

Sidan granskad 2019-09-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp