Lyssna på sidan Lyssna
Måsen
Måsen

Om Måsen

Våra förskolor ingår i Nynäshamns rektorsområde tillsammans med tätortens alla förskolor.

Förskolorna Måsen, Sandskogen och Fjärden är belägna i södra delen av Nynäshamn och alla tre förskolorna har närhet till skog, hav och strand.
Måsen, som har två avdelningar ligger i anslutning till Hamnviksbadet. Sandskogen har fyra avdelningar och Fjärden har fyra avdelningar. Dessa två är belägna i Sandhamnsområdet.

Läroplan

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Vi arbetar efter läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10). Vår verksamhet bygger på en bred och utvecklande förskolepedagogik. Vi har en pedagogisk medvetenhet vilket innebär att vi ser barnens kompetenser, aktivt uppmuntrar barnen och genom arbetssätt och miljö utmanar barnens förmågor.

Vårt gemensamma förhållningssätt kännetecknas av att möta varje individ med respekt och öka barnens medvetenhet om sin förmåga samt att synliggöra gemensamma värden och normer. I syfte att få syn på och utveckla det egna arbetssättet följer vi forskning om barns lärande.

Kompetensutveckling  och fortbildning


Kompetensutveckling och fortbildning sker genom kontinuerliga pedagogiska diskussioner i arbetslagen, gemensam litteraturläsning med uppföljande diskussioner, utvärdering och reflektion. Vi deltar i nätverk och miljöombudsträffar, gör studiebesök, deltar i kurser och föreläsningar samt har tillgång till pedagogisk handledning.

Barn med behov av särskilt stöd


I kommunen finns en resursenhet där vi har tillgång till special- och talpedagoger och barnpsykolog. Dessa stödpersoner fyller en viktig funktion med handledning av personal när det gäller barn med behov av särskilt stöd.

Måltid


Vi lägger stor vikt vid maten som tillagas av en kokerska vid respektive förskolas kök.
Det är viktigt att barnen serveras nylagad, näringsriktig och god mat för att främja barnens hälsa och välbefinnande. Det är viktigt att miljön runt måltiden är trivsam.

Miljö


Vi strävar efter att skapa en utvecklande och lärande miljö där leken har mycket stor betydelse. Vi organiserar lokalerna utifrån de behov som finns. Lokalerna städas dagligen av en lokalvårdare.
Sidan granskad 2018-09-26

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp