Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
Fagervik
Fagervik

Om Fagervik

Fagerviks förskola ligger i Norra Sorunda i Nynäshamns kommun. Vi har en härlig miljö runtomkring förskolan med många möjligheter till mycket aktiviteter med natur och rörelse.

Förskolan består av fem avdelningar. Den 15 augusti 2016 startade vi upp med två avdelningar med barn 1-3 år, samt två avdelningar med barn 3-5 år. Den 10 oktober 2017 öppnade vi upp en ny avdelning med barn 1-2år. Grundbemanningen består av en förskollärare och två barnskötare per avdelning.

Förskolan arbetar efter en egen arbetsplan, i arbetsplanen utgår man från de mål som finns uppsatta i läroplanen för förskolan, Lpfö 98, FN:s Barnkonvention och Nynäshamns kommuns skolplan. Vi jobbar med ett projektinriktat arbetssätt där barn och pedagoger tillsammans undersöker och fördjupar sig i det som barnen är intresserade av. Vi har hämtat inspiration från Reggio Emilias filosofi som bygger på en barnsyn där man ser barn som kompetenta och viktiga samhällsmedborgare med en inneboende lust och vilja att utforska och erövra världen med alla sina sinnen. 
Fagerviks Förskola tillhör Sorunda rektorsområde. Vi i rektorsområdet har en gemensam värdegrund som du kan hitta i menyn till vänster.

Utsikt över Fagersjön

Utsikt över Fagersjön

Sidan granskad 2018-01-31
Sidansvarig: Jessica Frisk

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp