Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
Cykelskogen
Cykelskogen

Vårdnadshavare

På den här sidan hittar du nyttig information för dig som förälder till barn i Cykelskogens förskoleverksamhet.

Utvecklingsdagar

4 gånger per läsår är förskolan stängd för planeringsdagar.

Instagram

Följ oss gärna på Instagram, cykelskogensfsk_nynashamnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utvecklingssamtal

Vi erbjuder alla vårdnadshavare grupputvecklingssamtal under höstterminen.

Arbetsplatsträffar (APT)

Varje månad har förskolan arbetsplatsträffar och då stänger förskolan kl 16.00. Om ni är i behov av omsorg under dessa dagar ska vi informeras två veckor innan den aktuella arbetsplatsträffen.

Vårtermin 2020 datum

  • Tisdag 14/1
  • Måndag 3/2
  • Måndag 2/3
  • Måndag 30/3
  • Måndag 4/5

Informationsbrev

Varje avdelning skickar hem brev några gånger per termin till vårdnadshavarna. Där kan ni läsa det senaste som gäller för ert barns avdelning.

Tidöverenskommelse

I vistelsetiden ingår tid för lämning och hämtning, det vill säga att ni skriver tiden ni kommer till förskolan samt tiden som ni hämtar ert barn. Tiderna läggs in i IST. Tillfälliga ändringar i schemat meddelas till pedagogerna. Det är viktigt att ni respekterar tiderna så att alla barn får ett bra välkomnande på morgonen och ett bra avslut på dagen.

Information angående barnens vistelsetid

"Riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet" finns tillgänglig på Nynäshamns hemsida.

Olycksfallsförsäkring

Skadeanmälan kan göras via göras direkt via försäkringsbolaget webbformulär eller via skadeblankett, Klicka på länk olycksfall i nedre delen av sidan.

Introduktion

På Cykelskogens förskola använder vi oss av föräldraaktiv introduktion vilket innebär att du som förälder är med ditt barn under de första dagarna. Du som förälder förväntas vara aktiv tillsammans med ditt barn och vara delaktig i det som sker i verksamheten. Introduktionen beräknas ta två veckor och föräldrarna är med på förskolan framförallt den första veckan. Schema för introduktion kommer på posten.

Syftet med detta sätt att introducera familjen och barnet till förskolan är att ditt barn ska vänja sig vid att vistas på förskolan, samt att du som förälder ska få en inblick i vår verksamhet.

Specialkost

Blankett för specialkost för ditt barn finns att hämta hos pedagogerna på förskolan, köket behöver veta om ditt barns specialkost 1vecka innan start för beställning av mat och dryck.

Sjukdom

Blir ditt barn sjukt ska du meddela förskolan detta innan klockan 9.00. Du behöver även ringa till förskolan och meddela att ditt barn är friskt dagen innan ditt barn kommer tillbaka. Ring så tidigt som möjligt och meddela. Vid feber, bör ditt barn ha varit feberfri ett dygn innan barnet kommer tillbaka till förskolan.

Vid magsjuka ska ditt barn vara hemma minst 48 timmar efter sista kräkning/diarré. Ditt barn ska även kunna äta som det brukar och återfått sin energi.

Föräldraledig

Vistelsetid erbjuds 9.00 -15.00 måndag – fredag, vilket innebär 6 timmar per dag. Det är valfritt att utnyttja färre antal timmar, dock är det inte tillåtet att ”ta igen” förlorad vistelsetid.

Aktivt arbetssökande

När du är på arbetsförmedlingen, intervju eller kurs är vistelsetiden den tid du behöver för de aktiviteter plus restid. De dagar du inte är på något av detta är vistelsetiden 9-15.

Sammanslagningar sommar, jul och klämdagar

Under sommaren, jul, nyår och klämdagar samarbetar förskolorna i kommunen. Det innebär att vi inte kan garantera att det är barnets ”egna” pedagoger som arbetar under dessa veckor. Vid klämdagar är en förskola i området öppen, endast för de barn som har föräldrar som arbetar. Pedagogerna har ledigt på klämdagen enligt anställningsavtal.

Fotografering

Endast personal fotograferar barnen och förskolans verksamhet. För att kunna hantera frågan om fotografering på ett ansvarsfullt sätt och för att skydda barnens personliga integritet har de kommunala förskolorna i Nynäshamn kommit överens om denna ordningsregel.

Sidan granskad 2019-12-17

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp