Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
Cykelskogen
Cykelskogen

Om Cykelskogen

Förskolans verksamhet utformas efter mål och riktlinjer hämtat ur Läroplan för Förskolan 98, reviderad 2018.

Två välkomnande dörrar till Cykelskogen förskola öppnas, du möts av en stor tvådelad trappa, har du skor går du till vänster och strumpor väljer du höger riktning.

Cykelskogen startade upp februari 2019 och har plats för 114 barn fördelat på sex avdelningar.

Hållbar framtid

Hållbar framtid är ett gemensamt tema för Nynäshamns kommuns förskolor. Förskolan har en viktig roll och en stor möjlighet att kunna arbeta för en Hållbar framtid då vi tillsammans kan arbeta med ekologiska, sociala, kulturella och ekonomiska frågor tillsammans mellan barn och vuxna. På Cykelskogen arbetar vi med ostrukturerat återbruk och naturmaterial. Detta för att väcka den kreativa lusten hos barnen att skapa utan en färdig idé om resultatet.

Inne på Cykelskogens förskola möter du gemensamma torg och matsalar med bufféservering där barnen får tillgång till att ta själva både mat och dryck. Vi strävar efter att barnen ska känna delaktighet och inflytande i sin vardag och att de ska känna sig trygga med alla pedagoger i verksamheten. Materialet och möbler finns tillgängligt i barnens höjd och vi arbetar tätt mellan avdelningar och samarbetar varje dag på de gemensamma miljöerna inne och ute på den stora utforskande gården.

Förskolans utemiljö

Gården är uppdelad i tre zoner. Närmast Rumbagränd finns ett tydligt och tillgängligt gaturum. Där finns godsmottagning och köksentré. Den andra zonen består av förskolans huvudentré, förråd, sandlåda och ytor för experiment och vattenverkstad. Den tredje zonen utgörs av vacker och spännande naturmark. En värld av upptäckande och äventyr.

Vårt arbetssätt

På Cykelskogen arbetar vi med pedagogisk dokumentation. Verktyget används för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Det handlar om att dokumentera det som händer mellan barn, vuxna och miljön i verksamheten. Genom pedagogisk dokumentation synliggörs hur vi kan utveckla verksamheten vidare för att ge barnen nya utmaningar i sin vidare utveckling.

Cykelskogen har utevila på altan och balkong på blå sovsängar med sovsäckar och varma filtar när det är lite kyligare ute. Den friska luften gör att många barn sover mycket bättre ute än i sängen inomhus. Smittorisken minimeras och barnen bygger upp sitt immunförsvar.

Cykelskogen - resultatet av delaktighet

Utformningen av förskolan är utarbetad med delaktighet av barn, personal och arkitekter. En väl genomtänkt byggnad i två våningar som och har ljus och rymd med panoramavy åt alla väderstreck. Det finns en huvudentré med två ingångar där alla kommer att passera. Det finns gemensamma torg att mötas på och det finns digitala miljöer och verktyg att tillgå.

Lång process att utveckla gården

Gårdar skapas inte på en dag. Vår gård byggs upp och utvecklas hela tiden. Det är en lång process och vi låter vår utegrupp som planerar gården utifrån barnens intressen regelbundet träffas och arbeta.

Tanken är att naturen ska sköta återväxten av en naturlig skogsmiljö och därför kommer gården byggas upp under en lång tid.

Vi skapar just nu samlingsplatser för barnen att mötas på och varje dag finns olika aktiviteter att utforska I samspel med varandra.

Sidan granskad 2019-12-17

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp