Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
Breddal
Breddal

Om Breddal

På Breddals förskola finns det tre åldersindelade avdelningar – Nalle puh, Nasse och Ior. På alla avdelningar är vi måna om att ha en utvecklande miljö, både inne och ute på förskolan, och dessa miljöer är under ständig utveckling. 

Innemiljön

Vår innemiljö genomsyras av utforskande material som är könsneutralt och åldersrelaterat.

Material som är ostrukturerat ser man såväl inne som ute.

Det ostrukturerade materialet, såsom återvinningsmaterial, byggklossar, trä, sand, konstnärsmaterial, lera och så vidare, erbjuder större möjligheter att utforska och att använda det mångsidigt i motsats till det strukturerade materialet, som till exempel föreställande, färdiga leksaker (bilar, dockor, plastdjur). Det strukturerade materialet har barnen ofta också tillgång till i hemmet. För att främja barns kreativitet har det ostrukturerade materialet  en central roll i förskolorna. Innemiljön förändras ständigt utifrån barnens behov och intressen.
Vi är också måna om att innemiljön ska bestå av flera mindre "mötesplatser" där barnen kan samspela.

Utemiljö

Läs mer om vår utemiljö under fliken "Förskolegården" , där finns både information och ett bildspel.

Vi vill att barnen ska få naturupplevelser och ökad kunskap om ekologi, kretslopp, växter och djur. Vi tycker också att artkunskap är viktigt. Därför går barn i alla åldrar regelbundet till skogen.

Läs gärna förskolans artikel från Bladet, naturskoleföreningens tidning.

" Vatten som pedagogisk resurs"PDF

"Vatten del 2"PDF

Vi knyter an vårt arbetssätt mot våra "Grön Flaggmål"

Sidan granskad 2020-04-22

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp