Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
Backlura
Backlura

Om Backlura

Förskolans verksamhet utformas efter mål och riktlinjer hämtat ur Läroplan för Förskolan 98, reviderad 2016.

"Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet." Lpfö 18"

Backlura förskola är en mångkulturell förskola som bedriver en allsidig verksamhet i form av rörelse, sång och rytmik , skapande verksamhet i olika uttrycksformer som bild, form, och lek, samt fri lek i en utmanande och inspirerande inom- och utomhusmiljö. Vi arbetar även med Grön flagg och ser att barnen blir mer miljömedvetna.
All verksamhet utgår från vår läroplan för förskolan, Lpfö 18.

Barnen har möjlighet att fördjupa och bredda sitt tänkande och sitt utforskande kring fenomen, begrepp och material tillsammans med andra barn och vuxna. Det sker genom att vi utvecklar ett projekterande förhållningssätt som undervisningsform. En undervisning som är lekfull och ämnesöverskridande.

Här på Backlura har vi två förskolegårdar varav den ena är en naturgård. Utevistelse är viktig för främjandet av god hälsa och fysisk aktivitet.  
Vi arbetar medvetet med språkstimulans, matematik, naturvetenskap och teknik i olika temastunder, projekt och i många rutinsituationer under barnens hela vardag på förskolan.

Vi bedriver en verksamhet där alla barn har rätt att bli sitt bästa jag.

På förskolan finns även en pedagogista som stödjer pedagogerna i sitt arbete. Värdeord/värdegrund

  • Välkomnande
  • inflytande
  • Olikhet
  • Inspirerande
  • Engagerande


Vi uppmärksammar det kompetenta barnet genom att:
Vi har ett tillåtande klimat på förskolan där barnen uppmuntras till nya utmaningar i en positiv och utmanade miljö, där alla barn får möjlighet att utvecklas efter egna förutsättningar och intressen.

Alla barn på förskolan ska känna att de är med och påverkar, och att deras åsikt är värdefull. Genom barnråd ges barnen möjlighet att påverka och vara delaktiga. Vi skapar under dagen flera tillfällen för barnen att mötas i olika grupper där vi lyssnar på barnen och utgår från deras intressen i utformningen av verksamheten.

Vi erbjuder alla nya föräldrar ett inskolningssamtal cirka två månader efter barnets inskolning hos oss. Vi erbjuder även ett samtal när barnet byter avdelning.

Vår förskola ska motverka traditionella könsmönster och könsroller genom att:
Vi förutsätter aldrig att barn är på ett visst sätt.
Vi ser och uppmuntrar alla barn lika mycket.
Vi bekräftar ex. kläder genom neutrala ord som ex. varm
Vi varierar han och hon i sånger.
Vi ser till att litteratur innehåller både manliga som kvinnliga huvudroller och litteratur som beskriver människor på ett mångsidigt sätt och inte som stereotyper.

Vi bemöter alla barn med respekt och hänsyn genom att:
Lyssna och låta alla komma till tals.
Vi bemöter varandra med en hälsning och tilltala med namn.
Vi respekterar varandras åsikter, idéer och tankar.
På förskolan uppmuntrar vi olikhet och ser det som en tillgång genom att:
Vi lyssnar och respekterar varandras åsikter och utformar verksamheten efter barnens olika behov genom den pedagogiska dokumentationen.


Utvecklingssamtal

Vi erbjuder alla vårdnadshavare ett utvecklingssamtal en gång om året. Det sker på vårterminen.


Sidan granskad 2019-10-16

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp