Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Avgift

När ditt barn har plats i förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem) och fritidshem betalar du avgift utifrån vad familjeförhållandet har för inkomst. Med familjeförhållande menas personer som har gemensamma barn eller är folkbokförda på samma adress.

Maxtaxa gäller inom förskola och pedagogisk omsorg  samt fritidshem i Nynäshamns kommun. Från och med  januari 2018 höjs summa till 46 080 kronor. Taxan innebär att avgiften för ett barn beräknas som en andel av hushållets månadsinkomst med tillämpning av olika avgiftstak.

Avgiften är oberoende av barnets vistelsetider och debiteras 12 månader per år. Grunden för vistelsetiden är dock alltid föräldrarnas normala arbetstid/studietid, och rimlig tid för lämning och hämtning samt den tid som krävs för resor.

Läs mer om avgifter och riktlinjer under rubriken Dokument längre ner på sidan.

Gällande taxa för förskola 2018 (eller motsvarande pedagogisk omsorg) per månad:

Barn

Procent av avgiftsgrundande inkomst

Högsta avgift per månad

Barn 1

3 procent

1382 kronor

Barn 2

2 procent

922 kronor

Barn 3

1 procent

461 kronor

Från barn 4

Ingen avgift

---

 
Gällande taxa för fritidshem 2018 (eller motsvarande pedagogisk omsorg)
BarnAndel av månadsinkomstMaximal månadsavgift

Barn 1

2 %

922 kronor

Barn 2

1 %

461 kronor

Barn 3

1 %

461 kronor

Från barn 4

Ingen avgift

---

 
Sidan granskad 2018-04-24
Sidansvarig: Fredrik Nordensson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp