Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Avgift

När ditt barn har plats i förskola, pedagogisk omsorg alltså familjedaghem och fritidshem betalar du avgift utifrån vad familjeförhållandet har för inkomst. Med familjeförhållande menas personer som har gemensamma barn eller är folkbokförda på samma adress.

Maxtaxa gäller inom förskola och pedagogisk omsorg samt fritidshem i Nynäshamns kommun. Från och med januari 2019 höjs inkomsttaket till 47 490 kronor. Taxan innebär att avgiften för ett barn beräknas som en andel av hushållets månadsinkomst med tillämpning av olika avgiftstak.

Avgiften är oberoende av barnets vistelsetider och debiteras 12 månader per år. Grunden för vistelsetiden är dock alltid föräldrarnas normala arbetstid/studietid, och rimlig tid för lämning och hämtning samt den tid som krävs för resor.

Läs mer om avgifter och riktlinjer under rubriken Dokument längre ner på sidan.

Gällande taxa för förskola 2019
(eller motsvarande pedagogisk omsorg)

Barn

Procent av avgiftsgrundande inkomst

Högsta avgift per månad

Barn 1

3 procent

1 425 kronor

Barn 2

2 procent

950 kronor

Barn 3

1 procent

475 kronor

Från barn 4

Ingen avgift

---

Gällande taxa för fritidshem 2019
(eller motsvarande pedagogisk omsorg)

Barn

Procent av avgiftsgrundande inkomst

Högsta avgift per månad

Barn 1

2 procent

950 kronor

Barn 2

1 procent

475 kronor

Barn 3

1 procent

475 kronor

Från barn 4

Ingen avgift

---

Sidan granskad 2019-10-03

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp