Lyssna på sidan Lyssna
Campus Nynäshamn
Campus logotyp
Campus Nynäshamn

Studerande

Att studera som vuxen är ett sätt för dig att påverka din framtid och du har många valmöjligheter.

Oberoende av vad du har för bakgrund, behov och mål kan du hitta en kurs eller utbildning som passar just dig. Vuxenutbildningen erbjuder en mycket större flexibilitet än vad vanligtvis den traditionella skolan gör.

Stort och brett kursutbud

Vuxenutbildningen erbjuder ett stort och brett utbud. Du kan läsa på grundläggande nivå, lärling- och yrkesutbildningar och kurser på gymnasial nivå, yrkeshögskoleutbildningar, högskolekurser, svenska som andraspråk och SFI - svenskundervisning för invandrare.

Att studera på Komvux

Vuxenutbildning är kostnadsfri och studiemedelsberättigad. Eventuell kurslitteratur bekostar du själv. Vuxenstudier skiljer sig från grundskola och ungdomsgymnasiet. Kursplaner och betygskriterier är det samma men antalet lektioner färre, vilket innebär mer självstudier. Beroende på vilken studieform du väljer påverkas också sätt du studerar.
Att studera flexibelt eller på distans kan ha många fördelar. Men ibland behöver man komma ifrån hemmet och studera i lugn och ro. Det kan också vara trevligt att träffa andra studerande och utbyta erfarenheter. Det kan ibland vara till stor hjälp att diskutera med andra studenter.
Campus Nynäshamn har rum för studier och samvaro.

Olika former av stöd

Du som tidigare haft problem i skolan kan behöva stöd för att komma igång med dina studier igen. Vi kan göra en individuell studieplanering tillsammans med dig, som kan leda till att du får extra handledning eller anpassad studiegång.

I kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare gäller bestämmelserna om extra anpassningar men däremot inte bestämmelserna om särskilt stöd.

Stöd i form av extra anpassningar

Extra anpassningar är en stödinsats av mindre ingripande karaktär som normalt är möjlig att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen.
Exempel på extra anpassningar:

  • eleven får hjälp att planera och strukturera sina studier
  • eleven får ledning i att förstå texter, förklaringar av ett ämnesområde på ett eller annat sätt inom ramen för den ordinarie undervisningen
  • eleven får anpassad form för prov, test och redovisning.
Sidan granskad 2020-01-10

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp