Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
Campus Nynäshamn
Campus logotyp
Campus Nynäshamn

Vägval unga nyanlända

Projektet “Vägval ung nyanlända” startade i januari 2018 och avslutas i januari 2021. Målgruppen är unga nyanlända 15-24 år, där de yngre finns på Nynäshamns gymnasium och de äldre på Campus Nynäshamn.

Logga för Europeiska socialfonden

Vägval unga nyanlända delfinansieras av Europeiska socialfonden

Bakgrunden till projektet är de dokumenterade utmaningar som finns för att unga nyanlända ska komma vidare inom utbildningssystemet och närmare arbetsmarknaden.

Det övergripande målet handlar därför om att öka målgruppens möjligheter att komma vidare. Övriga mål handlar om att utveckla samverkan, metoder och modeller.

Sedan starten av projektets genomförandefas höstterminen 2018 har närmare 8000 aktivitetstimmar för elever genomförts till och med slutet av höstterminen 2019. Projektet har erbjudit ökade resurser för behovsanpassade insatser inom områden som elevhälsa, särskilt stöd, studie- och yrkesvägledning, studiehandledning på modersmål, modersmålsundervisning, stöd i olika ämnen som till exempel svenska, engelska, matematik, naturorientering och samhällsorientering samt språkutveckling, sommarskola, coaching, fritidsaktiviteter.

Projektet utvärderas av en extern konsult, Ramböll, som vid halvtidsutvärderingen höstterminen 2019 konstaterar (citat) AV VEM/Annie

Projektets helhetsgrepp är en framgångsfaktor och att projektet möter behov kopplat till både studier samt hälsa och välbefinnande

Projektet skapar stort värde för deltagarna och har goda förutsättningar för måluppfyllelse på individnivå

Under 2020 ska styrgruppen för projektet besluta om en implementeringsplan med syfte att säkerställa att framgångsrika metoder och modeller ska leva vidare efter projektets slut.

Sidan granskad 2020-02-14

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp