Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
Campus Nynäshamn
Campus logotyp
Campus Nynäshamn

GDPR Dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen,
som på engelska kallas GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i Sverige och resten av EU.

För att kunna utföra de uppgifter som är vuxenutbildningens uppdrag att ge undervisning och bedöma kunskaper, så behöver Nynäshamns kommun behandla dina personuppgifter. En del av de personuppgifterna inhämtas från skatteverkets folkbokföringsregister, såsom personnummer, namn och adress. För elever kommer även personuppgifter som skola, klass, undervisningsgrupper, schema, e-postadress, omdömen, betyg och resultat, utvecklingsplan, närvaro och frånvaro. Personuppgifterna kommer användas i skolans administrativa- och pedagogiska system för att säkerställa rätt identitet och att skolans uppdrag kan utföras enligt skollagen med stöd enligt artikel 6.1 punkt c[1] och e[2], i dataskyddsförordningen (GDPR).

Personuppgifterna kan även komma att behandlas för intern kontroll och kvalitetssäkring samt överlämnas till andra myndigheter, till exempel statistiska centralbyrån (SCB), Centrala studiestödsnämnden (CSN) och Universitets- och högskolerådet (UHR) – betygsdatabasen, i de fall där kommunen enligt lag eller förordning är skyldig till detta. Personuppgifterna kommer att hanteras under aktuell studietid och därefter bevaras i arkivsystem.

Personuppgifter kommer även att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde[3]. Personuppgiftsbiträdet kommer endast att behandla uppgifterna i enlighet med de syften som personuppgifterna samlats in för. De systemleverantörer barn- och utbildningsnämnden har avtal med har undertecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Den registrerade har rätt att kostnadsfritt begära information om de personuppgifter som behandlas hos barn- och utbildningsnämnden. Informationen skickas normalt inom en månad. Skulle det ta längre tid än en månad kommer den registrerade att få information om skälet till förseningen.
Den registrerade har rätt att begära att felaktiga personuppgifter i barn- och utbildningsnämndens system ska rättas. Den som anser att det finns felaktiga uppgifter kontaktar barn- och utbildningsnämnden.

Den registrerade har i vissa fall rätt att invända mot behandlingen och kräva att personuppgifter raderas, att de begränsas eller att de lämnas ut till den registrerade på ett IT-medium (dataportabilitet). Uppgifterna som behandlas för vuxenutbildningens verksamhet kan dock varken begränsas eller raderas.

Personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifterna är barn- och utbildningsnämnden.

Barn- och utbildningsnämnden har utsett Maria Ekstedt till dataskyddsombud.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet är dataskyddsombud@nynashamn.se.

Kontakt, begäran av registerutdrag, begäran av rättning felaktiga uppgifter:

Barn-och-utbildningsnamnden@nynashamn.se

Mer information om Nynäshamns kommuns dataskyddsarbete hittar du på kommunens hemsida, www.nynashamn.se/gdprlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


[1] Behandling är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.

[2] Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning

[3] Personuppgiftsbiträde kan vara en systemleverantör som behandlar personuppgifter för kommunens räkning.


Sidan granskad 2020-01-10

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp