Lyssna på sidan Lyssna

2020-03-09

Kommunens skolor och förskolor håller öppet som vanligt

Vi får frågor om coronaviruset från föräldrar som är oroliga för sina barn. Vi har förståelse för det och vill göra ett klargörande.

Gällande misstänkt smitta så ansvarar Smittskydd Stockholm för att de får lämna prover, får provsvar och att de vid konstaterad smitta får vård. Det är också Smittskydd Stockholm som ansvarar för smittspårning för att nå eventuella personer som patienten kan ha haft kontakt med för bedömning och eventuell provtagning. Om du inte kontaktas beror det på att du eller dina barn inte haft en så nära kontakt med den smittade att Smittskydd Stockholm bedömt att det finns någon risk att ni varit utsatta för smitta.

Skolor och förskolor håller öppet som vanligt

Folkhälsomyndigheten bedömer att avstängning av friska skolbarn inte är en effektiv åtgärd, då det ses som osannolikt att friska barn skulle orsaka smittspridning. Inget av de utbrott som hittills konstaterats har koppling till skolor/förskolor eller barn. Det finns heller inte säkra vetenskapliga belägg för att avstängning av friska skolbarn eller stängningar av skolor/förskolor skulle minska risken för smittspridning. Nynäshamns kommun ser i dagsläget ingen anledning till att frångå Folkhälsomyndighetens bedömning. Om du som vårdnadshavare känner oro för dina barn bör du i första hand kontakta vårdgivare för rådgivning.

Patientsekretess är viktig

Smittade eller misstänkt smittade invånare omfattas av patientsekretess. Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats. Våra invånare ska alltid känna stort förtroende för personalen i vården - därför är patientsekretessen viktig.

Kommunens verksamheter får inte kännedom om smittade eller misstänkt smittade om det inte finns behov för att någon del av vår verksamhet ska agera på särskilt sätt, eller om det finns behov att stödja Smittskydd Stockholm vid till exempel en smittspårning där man söker personer som en smittad kan ha kommit i kontakt med. Vid sådana situationer gäller sekretess för de medarbetare i kommunen som får ta del av information om misstänkt eller konstaterat smittade personer.

Nynäshamns kommun följer inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. Om den informationsinriktningen förändras så kommer vi att uppdatera vår information.

Kontakta vården om du känner dig sjuk eller känner oro

Så länge som du inte känner dig sjuk kan du leva som vanligt. Om någon i familjen blir sjuk, kontakta 1177länk till annan webbplats Vårdguiden via telefon och berätta om symtomen och om ni har rest i något av de smittdrabbade områdena. Tänk också på betydelsen av att vara hemma även om du har en vanlig förkylning. Vi har ansvar för att minska onödig smittspridning också av eventuell säsongsinfluensa.

Om du har frågor om viruset eller känner oro för din egen del kan du kontakta informationsnummer 11313 för mer information eller 1177 för rådgivning.

Samlingssida om Coronaviruset

På den här sidan finns kommunens samlade information om coronaviruset.


Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2020-03-09

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp