Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Ny skolorganisation i Sorunda hösten 2017

Inför höstterminen 2017 har Sorunda rektorsområde omorganiserats och består nu av Kyrkskolans rektorsområde och Sunnerbyskolans rektorsområde.

Kyrkskolan kommer att ha klasser i årskurserna F-3 och Sunnerbyskolan kommer att ha klasser i årskurserna 4-9. Christel Bäckström blir rektor för Kyrkskolan och Mats Dahl blir tillförordnad rektor. Johnna Gilljam blir tillförordnad rektor för Sunnerbyskolan.

För bättre utbildning

Barn- och utbildningsnämnden beslutade under februari 2017 att flytta skolverksamheterna från Fagerviksskolan och Vika skola till Sunnerbyskolan och Kyrkskolan samt att omorganisera verksamheterna.

Syftet är att skapa en organisation med god förutsägbarhet och ökad likvärdig utbildning för eleverna. Syftet är också att skapa färre åldersblandade klasser, att minimera ensamarbete för lärare och att möjliggöra samarbete mellan lärare som arbetar med samma årskurser.

Lämpliga lokaler

Lokalerna i Sunnerbyskolan är väl anpassade för äldre elever eftersom skolan har ämnesklassrum som till exempel tekniksal, hemkunskapssal och NO-sal (för naturorienterande ämnen). Kyrkskolans lokaler passar yngre elever eftersom det finns närhet till matsal och idrottshall.

– Vi har gjort en omorganisation som vi tror starkt på och vi är övertygade om att både elever och lärare kommer att få en bättre arbetsmiljö, bland annat tack vare att vi har tagit bort åldersblandade klasser. Det blir lättare att rekrytera behöriga lärare och vi blir en mer attraktiv arbetsgivare, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Johan Augustsson (S).

Kommunen arbetar även med en behovsanalys för att eventuellt bygga en matsal i anslutning till Sunnerbyskolan.

Text: Ida Norrström

Sidan granskad 2019-01-16

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp