Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper startar hösten 2017

Till höstterminen 2017 kommer tre kommungemensamma
särskilda undervisningsgrupper att starta i tre av kommunens skolor: Gröndalsskolan, Vanstaskolan och Sunnerbyskolan.

Kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper, KSU-grupper, är till för att stödja elever som har behov av extra omfattande stödåtgärder där det är svårt att tillgodose dessa behov i elevens vanliga undervisningsgrupp för att eleven ska uppnå kunskapskraven.

Rektor beslutar om placering

För att en elev ska erbjudas en plats i en KSU-grupp ska först alla alternativ till extra individuell anpassning i den ordinarie undervisningsgruppen ha prövats i samarbete med personal på avdelningen för stöd och resurs vid barn- och utbildningsförvaltningen.

Det är elevens rektor som fattar beslut om ansökan till en KSU. Mottagande rektor och ledningen för avdelningen stöd och resurs beslutar om placering. Under processens gång sker dialog med elevens vårdnadshavare.

Hemvist i ordinarie klass

En placering i KSU ska begränsas i förhållande till elevens individuella behov av särskilt stöd, både när det gäller tid över dagen och den tidsperiod placeringen omfattar. Eleven kommer därför alltid ha sin hemvist i sin vanliga klass.

Ett åtgärdsprogram upprättas utifrån KSU-gruppens olika lärmiljöer och elevens individuella behov och utvärderas fortlöpande. Eleven och hens vårdnadshavare är delaktiga vid utformningen av åtgärdsprogrammet.

KSU i tre skolor

KSU-grupperna kommer att vara fördelade över följande årskurser: Vanstaskolan årskurs 4-9, Sunnerbyskolan årskurs 4-9 och Gröndalsskolan årskurs 4-6. Varje grupp har plats för 6-12 elever. Storleken beror på gruppens
sammansättning och elevernas stödbehov.

I KSU-grupperna arbetar personal med specialpedagogisk- och socialinriktning samt kvalificerade resurspersoner. Personalen i grupperna kommer att handledas av en specialpedagog från avdelningen stöd och resurs och ha ett nära samarbete med skolpsykologerna.

– Särskilt stöd ska i största möjligaste mån ges inom ramen för den vanliga undervisningen, men när vi möter elever med så omfattande behov att det inte räcker till så är vi glada att nu ha en bra struktur för att kunna möta eleverna, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Johan Augustsson
(S).

Text: Ida Norrström

Sidan granskad 2019-01-16

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp