Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Skolinspektionens tillsyn i kommunen klar

Skolinspektionens tillsyn av skolorna i Nynäshamns kommun är klar. ”Att vi är på rätt väg går som en röd tråd genom Skolinspektionens rapport,” säger Ilana Hart, tillförordnad chef för barn- och utbildningsförvaltningen.

Skolinspektionen genomförde under hösten 2015 en tillsyn av skolorna i Nynäshamns kommun och har nu gjort en uppföljning av de brister som
framkom under 2015. Uppföljningen bygger på kommunens redovisade åtgärder och kompletteringar.

Uppföljning

Skolinspektionen har bland annat påpekat brister inom elevhälsa, kommunens resursfördelningssystem och studie- och yrkesvägledning som kommunen åtgärdat och som nu får grönt ljus.

Vad Skolinspektionen fortfarande saknar är ett fullständigt systematiskt kvalitetsarbete i flera verksamheter.

– Vi har tagit fram processer och rutiner för verksamheterna enligt Skolinspektionens önskemål, men ännu inte analyserat resultaten eftersom
de bland annat bygger på skolresultat från vårterminen 2017 och de kommer först under september-oktober, säger Ilana Hart, tillförordnad chef för barn- och utbildningsförvaltningen.

Efter att resultaten kommit görs en analys som ligger till grund för nya rutiner i verksamheterna.

– Flera av de brister som Skolinspektionen framhåller har vi redan åtgärdat, men vi väntar fortfarande på att se resultatet av arbetet, säger Ilana Hart.

Genomförda åtgärder

Till exempel har en omorganisering skett inom grund- och gymnasiesärskolan inför hösten 2017 där särskoleverksamheten fått en egen rektor, vilket kommer att höja kvaliteten i verksamheten.

Skolinspektionen påpekar även bristande studiehandledning inom modersmålsundervisningen (för elever med annat modersmål än svenska).
Modersmålsundervisningen omorganiserades under 2017 och är centraliserad i
förvaltningen och en enhetschef har anställts för att samordna undervisningen.

Fritids under utveckling

Skolinspektionen påpekar också brister inom fritidshemmen.

– Just nu arbetar vi med att utvärdera våra tidigare projekt i fritidshemmen och vi tar hänsyn till Skolverkets nationella granskningsrapport av fritidshemsverksamheten som publicerades i mars i år, säger Anna Eriksson, tillförordnad skolchef.

Johan Augustsson (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, säger att han är medveten om de utvecklingsområden som finns.

– Jag ser med tillförsikt på det pågående arbete som görs och har fullt förtroende för vår fantastiska personal, säger han.

Text: Ida Norrström

Sidan granskad 2019-10-03

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp