Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Ny ledningsorganisation i Sorunda förskoleområde

Sorunda förskoleområde får två förskolechefer där en har ansvar för verksamheten vid Vika förskola och Sunnerby förskola och den andra har ansvaret för Fagerviks förskola och den pedagogiska omsorgen i Sorunda.

I samband med de organisationsförändringar som skett i Sorunda rektorsområde har barn- och utbildningsnämnden beslutat att göra en översyn av ledningsorganisationen i Sorunda förskoleområde.

Ansvaret för förskoleverksamheten är komplext med ett spritt geografiskt läge och verksamhetsansvaret omfattar flera verksamhetsformer, både förskola och
pedagogisk omsorg.

Två förskolechefer

Förskoleverksamheten i Sorunda har traditionellt letts av en förskolechef. Under en period har verksamhetsansvaret delats av två tillförordnade förskolechefer, vilket har fungerat väl.

För att skapa ett hållbart, närvarande och synligt ledarskap har barn- och utbildningsnämnden beslutat att ledningen för Sorunda förskoleområde utökas till två förskolechefer.

Det finns ett stort behov av att utöka antalet förskoleplatser i kommunen. Ett förslag som diskuteras är att på sikt använda Fagerviksskolans lokaler till två nya förskoleavdelningar för 30-40 barn. Skolan är liten och ligger vägg i vägg med Fagerviks förskola. Skollokalerna tomställs från höstterminen 2017.

Närmare ledarskap

– Jag är mycket nöjd med den här ledningsförändringen. Att enbart en förskolechef bär ansvaret för Sorunda förskoleområde innebär många resor under arbetstid och en splittrad arbetssituation med svårigheter att samla all personal för möten. Med två förskolechefer får vi ett närmare ledarskap som gynnar både barnen i verksamheten och deras vårdnadshavare, säger Pia Widholm, avdelningschef förskola.

Text: Ida Norrström

Sidan granskad 2017-05-16

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp