Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2017-03-27

Klartecken för byggnation av Cykelskogens förskola

Nynäshamns kommun kommer under 2017 att börja bygga Cykelskogens förskola på Nickstahöjden.

Förskolan kommer att ha plats för 120 barn fördelade på sex avdelningar.

Förskolan kommer att byggas i två våningar, vilket ger en större förskolegård och byggnadens energiförbrukning blir lägre jämfört med enplanshus.

Beräknas vara färdig 2018

Förberedande markarbeten inför byggnationen beräknas starta under sommaren 2017 och enligt planeringen ska förskolan vara färdig i slutet av 2018.

Barn- och utbildningsnämnden ger miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att bygga förskolan på Nickstahöjden enligt förstudien som gjorts. Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen.

Text: Ida Norrström

Karta över markområdet där förskolan Cykelskogen kommer att byggas.
Ritning över förskolan Cykelskogens utsida.
Ritning över Cykelskogens förskola.

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2017-03-30

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp