Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Analyser

Vi analyserar:


 • Vatten från vattenverk
 • Vatten och slam från avloppsreningsverk
 • Yt- och grundvatten
 • Recipienter

Kontrollen av vattenkvaliteten är av två typer, en lagstadgad egenkontroll och dels en driftkontroll. Det görs både mikrobiologiska och fysikalisk-kemiska analyser. Salthalt, pH, alkalinitet och kalcium är exempel på de analyser som utförs på dricksvatten. På avloppsvattnet undersöks exempelvis fosfor- och kvävehalten, suspenderande ämnen samt. innehållet av syretärande ämnen.
Analysvärdena sammanställs i miljörapporter som skickas till tillsynsmyndigheten, i vårt fall Miljö och samhällsbyggnadsnämnden. Miljörapporterna skickas även till Länsstyrelsen.

 

Analyser som utförs

Vanliga analyser på prover från ledningsnätet för dricksvatten:

 • Konduktivitet
 • pH
 • Färg
 • Turbiditet

Vanliga analyser på avloppsvatten och prover från våtmarken:

 • pH
 • Ammoniumkväve
 • Totalkväve
 • Totalfosfor
 • Bestämning av kemisk oxygenförbrukning hos vatten CODcr.
 • Bestämning av biokemisk oxygenförbrukning, BOD7 hos avloppsvatten.

Vanliga analyser på recipientprover:

 • Konduktivitet
 • pH
 • Färg
 • Turbiditet
 • Alkalinitet
 • Fosfatfosfor
 • Totalfosfor
 • Ammoniumkväve
 • Nitratkväve
 • Totalkväve

Vanliga analyser på driftkontroller från vattenverk:

 • Konduktivitet
 • pH
 • Färg
 • Turbiditet
 • Alkalinitet
 • Klorid
 • Hårdhet
 • Järn
 • Mangan
 • Bestämning av kemisk oxygenförbrukning genom oxidation med permanganat CODMn
 


Total hårdhet i Nynäshamns kommun

Stockholm Vatten AB

Ytvatten från Mälaren
Nynäshamns och Ösmo tätort, Segersäng by, Lidatorp samt Älby industriområde
Vattnet i Nynäshamn och Ösmo tätort är mjukt med omkring 4 tyska grader.
pH 8,5
Hårdhet 4°dH, Mjukt vatten

Sunnerby vattenverk

Grundvatten från Gorran
Sunnerby, Marsta, Ristomta och Grödby
pH 8,0 - 8,3
Hårdhet 6°dH, Medelhårt vatten

Förklaring: °dH (tyska hårdhetsgrader), Ca+Mg (mg/l)

< 5°dH = mjukt vatten, 15-35 mg/l
5 - 10°dH = medelhårt vatten, 36-70 mg/l
> 10°dH = hårt vatten, 71-150 mg/l

Sidan granskad 2018-05-09
Sidansvarig: Christian Tönnes

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp