Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Segersäng

De befintliga fastigheter i Segersäng som inte har kommunalt vatten och avlopp idag, kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp enligt VA-planen.

Aktuellt om Segersäng

Området berörs inte av översynen av kommunens VA-plan, utan utbyggnaden kommer att ske som planerat.

Tidplanen för VA-anslutningen av delområde 5, östra Segersäng och delområde 6, västra Segersäng är inte bestämd än.

För att det ska vara ekonomiskt hållbart med VA-utbyggnad till området väster om järnvägen krävs nyexploatering med nya bostäder i området. Ingen tidplan finns för det i dagsläget.

VA-utbyggnadsplanerna till området öster om järnvägen har inte startat eftersom det funnits diskussioner om en större exploatering i Segersäng. Frågan om tidplanen för VA-utbyggnad till detta område togs upp som ett politiskt beslut (KS §281/18) under hösten/vintern 2018. Beslutet innebär att arbetet med start av detaljplan och VA-utbyggnad avvaktar 1-10 år till mer vägledning finns om hur området kan komma att utvecklas. Frågan ska aktualiseras när översiktsplanen för Nynäshamns kommun har tagits fram. Det innebär att tidplanen inte är bestämd i dagsläget.

Karta över Segersäng
Sidan granskad 2020-02-17

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp