Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Ekeby

Ekeby kommer anslutas till kommunalt vatten och avlopp senast 2022.

Aktuellt om Ekeby

Planeringen för kommunalt VA i området har startat och kommer pågå cirka 2018-2020.

VA-utbyggnad i området förväntas ske cirka 2021-2022.

Området berörs inte av översynen av kommunens VA-plan, utan utbyggnaden kommer att ske som planerat.

Framtida kommunalt VA

Kommunen avser att bilda verksamhetsområde för hela området, se bild nedan, och ansluta alla fastigheter till kommunalt vatten och avlopp. Kommunen bygger då ut VA-överföringsledningar till området i samband med VA-utbyggnad till Landfjärden samt ett nytt ledningsnät för vatten och spillvatten (WC och BTD) i området. Ledningsnätet byggs fram till 0,5 m utanför varje fastighetsgräns där ansvaret för ledningarna övergår till fastighetsägarna. Inne på fastigheten står fastighetsägarna för det arbete som behövs.
För kommunens del planeras arbetet med projektering och planering av kommunalt VA i Ekeby påbörjas under 2018. Ingen ny detaljplan tas fram. Ledningsarbeten i området planeras pågå cirka 2020-2021. Senast 31 dec 2022 ska allt vara klart.

Fastighetsägarna betalar en VA-anläggningsavgift, en engångskostnad för anslutning, när förbindelsepunkter har upprättats och kommunalt VA är klart att användas. Sedan brukningsavgift kontinuerligt.

Ekeby Karta över verksamhetsområde för vatten och avlopp

Om vatten och avlopp i Ekeby

Ekeby är ett område som består av ett sjuttiotal fastigheter av blandad fritidshusbebyggelse med en betydande och ökande grad av permanentboende. Sittuvikens samfällighetsförening bildades 1989 och sköter en gemensam avloppsanläggning bestående av markbäddar och ett reningsverk. 14 fastigheter har gemensamt vatten. Markbäddarna blev utdömda av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2013. För att se om kommunen kunde ta över ansvaret för anläggningen har Sittuvikens samfällighetsförening skickat in till Länsstyrelsen ”Begäran av tillsyn enligt lag om allmänna vattentjänster av Nynäshamns kommun” i september 2013. 2016 har Länsstyrelsen beslutat med stöd av vattentjänstlagen att förelägga Nynäshamns kommun att bestämma verksamhetsområde samt tillse behovet av vatten – och avloppstjänster. Nynäshamns kommun överklagade tidpunkten för övertagande. Dom från Mark- och miljödomstolen kom i juni 2016. Det innebär att kommunen är skyldig att bilda verksamhetsområde och ordna avloppstjänster för åtminstone Ekeby 1:6-1:30, Ekeby 1:33-1:55, Kängsta 1:21-1:34, Kängsta 1:39-1:49 samt Kängsta 1:53-1:59 samt dricksvattentjänster för åtminstone Kängsta 1:21-1:34 senast 31 december 2022.

Sidan granskad 2020-02-17

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp