Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

VA-plan Landfjärden

Landfjärden kommer anslutas till kommunalt vatten och avlopp enligt VA-planen. Ett program för utvecklingen i Landfjärden har tagits fram. Nya detaljplaner i området planeras starta 2018. Området beräknas kunna anslutas till kommunalt vatten och avlopp 2022.

Landfjärdens VA-situation har diskuterats länge och området är utpekat som utvecklingsområde i kommunens översiktsplan. Området kommer troligtvis förändras i och med VA-utbyggnaden till att bli ett område med permanentboende.

Aktuellt om Landfjärden
Arbetet för att ansluta Landfjärden till kommunalt vatten och avlopp har nu startats. Först har ett program för områdets möjliga utveckling tagits fram och blev klart 2017. Programmet kommer vara vägledande för kommande detaljplaner och visa hur området kan utvecklas på sikt. Detaljplanerna kommer göras i dialog med de boende. Detaljplanerna förväntas pågå mellan 2018 och 2020, sen kommer VA-utbyggnaden cirka 2021-2022 då VA-ledningar anläggs fram till 0,5 m utanför varje tomt.

Mer information kommer gå ut till de boende i området när detaljplanerna har startats.

Läs mer om Landfjärden i Program för Landfjärden under Länkar.

 

Karta över Landfjärden
Sidan granskad 2019-09-06

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp