Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Pool och badtunna

När du ska bygga pool eller placera en badtunna på tomten är det viktigt att känna till vilka regler som gäller. Ligger fastigheten vid vatten kan det krävas strandskyddsdispens. Behöver du spränga krävs tillstånd från polisen. Det finns också bestämmelser om vilket vatten du får fylla den med och hur du tömmer vattnet.

Kvinna med simglasögon simmar i pool under vatten.

Fylla pool eller badtunna

Du får endast fylla din pool eller badtunna med:

  • kommunalt vatten (exempelvis via beställning av tankbil. Beställs ej via kommunen).
  • avsaltat havsvatten

Det är inte tillåtet att fylla en pool eller badtunna med grundvatten från din egna borrade brunn eller från en samfällighetsförenings gemensamma brunn. Orsaken är att de stora mängder vatten som behöver tas ut belastar grundvattenmagasinen hårt vilket kan leda till sinande brunnar och förhöjda salthalter i dricksvattnet. Detta regleras i Miljöbalken § 10länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är du som fastighetsägare som måste kunna visa att du följer reglerna. Därför är det lämpligt att du spara exempelvis kvittot för

Tömma pool eller badtunna

Avklorering

Pool- och bassängvatten som innehåller klor ska avkloreras innan det kan tömmas. Detta kan göras på två sätt:

  • Genom att låta vattnet stå ute i solen några dagar så att allt fritt klor förbrukas (inte lämpligt för stora mängder vatten).
  • Genom att tillsätta någon av kemikalierna natriumsulfit eller natriumtiosulfat, som vanligen säljs i butiker för bassängtillbehör.

Tömning

Efter avklorering kan du tömma vattnet på två sätt:

  • Du kan hälla ut vattnet på den egna tomten på lämplig yta, till exempel på gräsmattan eller annan genomsläpplig yta. Vattnet infiltreras då i marken.
  • Du kan leda vattnet till närmaste dagvattenbrunn. Detta sker lämpligen genom att vattnet pumpas via slang till närmaste gatubrunn eller vägområdets dagvattendike.

Kontakta ägaren till dagvattensystemet innan tömning, vanligtvis vägföreningen i området eller kommunens VA-avdelning.

Du bör inte leda vattnet till avloppsnätet eller det enskilda avloppet, till exempel via bostadens golvbrunn, WC, badkar, kök eller motsvarande. Poolvattnet är betydligt renare än avloppsvattnet som leds till reningsverken. Om poolvattnet hamnar i avloppsvattnet så förorenas det i onödan och kommer att föra med sig oönskade ämnen som fosfor och kväve ut i Östersjön.

Vatten som avleds under normal drift

För vatten som avleds från bassäng under normal drift gäller samma som vid tömning (se ovan), men vatten från backspolning av poolfilter bör ledas till avloppsnätet istället. Detta för att föroreningsnivån är mer koncentrerad i det vattnet.

Om du har ett enskilt avlopp innebär detta att vattnet kan ledas till din egna anläggning för omhändertagande av BDT- och/eller WC-vatten. Beroende på mängden backspolsvatten kan det vara så att vissa enskilda anläggningar inte klarar av att hantera vattenmängden. Kontakta din leverantör för rådgivning.

Strandskyddsdispens

Ligger fastigheten i ett strandskyddat område kan det krävas strandskyddsdispens vid anläggande av pool eller utplacering av badtunna. Strandskyddet gäller generellt 100 meter från strandlinjen, i vissa områden upp till 300 meter från strandlinjen.

Sprängning för pool

För att få spränga eller spräcka sten krävs tillstånd från Polisens tillståndsmyndighet. För sprängning inom strandskyddat område krävs även strandskyddsdispens. I vissa områden gäller strandskyddet 100 meter från strandlinjen och i andra områden upp till 300 meter från strandlinjen.

Bygglov

Det krävs inte bygglov för att anlägga en pool om marken återställs till sitt ursprungliga höjdläge. Marklov kan dock krävas om du vid återfyllning höjer eller sänker den ursprungliga marknivån med över 50 centimeter.

Sidan granskad 2020-07-09

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp