Lyssna på sidan Lyssna

Om vattenbrist

Stora delar av Sverige riskerar att drabbas av vattenbrist på grund av låga grundvattennivåer. I Nynäshamns kommun är risken för vattenbrist liten för den med kommunalt vatten, men stor för den som har egen brunn.

Enligt Sveriges geologiska undersökningar (SGU) är grundvattennivåerna under det normala och det finns risk för vattenbrist i många delar av Sverige. Risken för vattenbrist ökar under sommarmånaderna.

Mindre risk för vattenbrist för dig med kommunalt vatten

Det finns ingen överhängande risk för vattenbrist för den som har kommunalt vatten. Det beror på att majoriteten av vattnet i Nynäshamns kommun tas från Mälaren som inte är en grundvattentäkt. En mindre del av dricksvattnet tas från Gorran som är en grundvattentäkt. Alla bör dock hushålla med vatten, även du som har kommunalt vatten. Det beror bland annat på att det finns en maxgräns för vattenverkens kapacitet att producera och leverera vatten.

Stor risk för vattenbrist för dig med egen brunn

Risken för vattenbrist är större för dig med egen brunn eftersom brunnsvattnet tas från grundvattnet. Det är därför viktigt att hushålla med vattnet. Hur mycket vatten du använder kan också påverka tillgången på vatten hos dina grannar.

Salt i dricksvattnet

Om grundvattennivån är för låg kan det leda till att salt brunnsvatten. Vatten med hög salthalt kan inte användas som dricksvatten. För höga saltnivåer leder också till att hushållsmaskiner, rör och pumpar förstörs genom korrosion (fräter sönder).

Vad gör jag om brunnen sinar?

Kommunen ansvarar enbart för vattentillgången för den som har kommunalt vatten. Om brunnen sinar kan du hyra eller köpa en vattentank, exempelvis en standard 1000-liters IBC-tank som är godkänd för livsmedelsförvaring. Du kan sedan betala ett åkeriföretag som kan transportera vatten till fastigheten och fylla upp din tank. Åkeriföretagen har möjlighet att hämta vatten från kommunens tappställe i Älby. Tappstället är endast till för företagskunder, så privatpersoner får inte själva hämta vatten här. Kommunen ansvarar för kvaliteten på vattnet fram till tappstället i Älby.

Exempel på åkeriföretag:
Haninge åkeri ABlänk till annan webbplats
länk till annan webbplats
Nynäs - Ösmo Lastbilscentral ABlänk till annan webbplats

Sidan granskad 2020-06-16

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp