Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Fettavskiljare

Avloppsvatten från industrier har samma krav på sig som avloppsvatten från hushåll. Om ditt företag har farliga ämnen i vattnet ska det renas innan det kommer till reningsverket.

En fettavskiljare ser till så att fettet inte går ut i avloppsnätet. De flesta livsmedelslokaler måste ha en fettavskiljare installerad. Innan du installerar fettavskiljare ska du söka tillstånd.

Vilka verksamheter behöver fettavskiljare?

De flesta livsmedelslokaler måste ha en fettavskiljare installerad. Endast lokaler där ingen eller liten beredning av livsmedel sker kan få dispens.

Följande verksamheter behöver normalt fettavskiljare.

 • Bageri/konditori
 • Café
 • Catering
 • Charkuteri
 • Friteringsanläggning
 • Livsmedelsbutik med bageri, grill eller chark
 • Hamburgerbar
 • Mottagningskök
 • Salladsbar
 • Pizzeria
 • Restaurang
 • Personalmatsal med mer än 200 sittplatser
 • Livsmedelsindustri
 • Storkök
 • Rökeri
 • Grill- och gatukök
 • Sushirestaurang

Dispens

De flesta livsmedelslokaler måste ha en fettavskiljare installerad. Endast lokaler där ingen eller liten beredning av livsmedel sker kan få dispens. För att ansöka om dispens kontaktar du VA-avdelningen.

Varför kräver kommunen fettavskiljare?

VA-avdelningen i Nynäshamns kommun tar hand om och renar avloppsvatten från både hushåll och företag. Avloppsnätet är dimensionerat för att ta emot spillvatten av hushållskaraktär, och inte fett i större mängder. I avloppsledningarna sjunker vattentemperaturen, vilket gör att fett fastnar i rören och till slut orsakar igensättningar och stopp i ledningarna. Vi har stora problem med igensättningar i avloppsledningar på grund av fettutsläpp från till exempel restauranger, storkök och gatukök.

Så gör du

1. Kontakta VA-avdelning

Kontakta kommunens VA-avdelning för information om typgodkända fettavskiljare och för att tillsammans utse en lämplig plats.

2. Kontakta en fackman

Kontakta en fackman (till exempel en leverantör av fettavskiljare) som kan dimensionera fettavskiljaren och ta fram ritningar.

Exempel på leverantörer

ACO-Nordic AB
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
GPA Euronord ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Reningssystem i Sverige ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Rensa Entreprenad ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Wavinlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Induteclänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

3. Gör en anmälan

När du ska installera en fettavskiljare måste du göra en anmälan.

Blankett för anmälan om fettavskiljare.PDF

Till anmälan ska bifogas:

 • Fackmässigt utförd installationsritning
 • Ritning över avskiljarens placering
 • Namn på kontaktperson som ansvarar för drift och underhåll

4. Installera fettavskiljaren

Efter godkänd bygganmälan anlitar du en fackman för att installera fettavskiljaren.

Fakta om installation av fettavskiljare

Det är viktigt att fettavskiljaren är rätt dimensionerad. Vattnet måste hinna kylas av (≤ 35°C) och stanna upp så att fettet kan lösas ut och flyta upp. I en för liten avskiljare spolas fettet rakt igenom om för mycket och för varmt diskvatten kommer på en gång. Fettavskiljaren klarar inte ta emot stora mängder fett på en gång. Det är inte tillåtet att hälla ut uppsamlat frityrfett och liknande i avloppet, även om det finns en fettavskiljare installerad. Sådant fett räknas som verksamhetsavfall och lämnas till godkänd mottagare som hanterar fettavfall.

Typ och storlek

Fettavskiljaren ska vara typgodkänd det vill säga utformad enligt europastandard SS-EN 1825-1 och dimensionerad efter verksamhetens spillvattenflöde enligt SS-EN 1825-2. Nyinstallation av mindre avskiljare avsedda för utrymme under diskbänk är normalt inte godkända. För restauranger och serveringslokaler är det i första hand antalet serverade matportioner som avgör storleken på fettavskiljaren. Verksamhetens vattenflöde får inte överstiga avskiljarens kapacitet.

Tabellöversikt välj storlek

Matportioner
per dag

Normalstorlek
för avskiljare (l/s)

0-200

2

201-400

4

401-700

7

701-1000

10

1001

special


Placering

Köksavlopp, diskmaskiner och golvbrunnar ska anslutas till fettavskiljaren, men inte toalettavlopp. För att undvika påverkan på livsmedel ska fettavskiljare placeras i separat utrymme väl avskilt från hantering och förvaring av livsmedel. Tömning får inte ske genom utrymmen där livsmedel bereds eller förvaras. Placera fettavskiljaren så nära källan som möjligt, och om möjligt nedgrävd i marken, eftersom den då blir lätt att tömma och risken för olägenheter på grund av lukt minskar. Om fettavskiljaren placeras inomhus måste utrymmet för tillsyn och ventilation vara tillräcklig och ventilation anslutas.

5. Teckna abonnemang för tömning

Fettavskiljaren måste tömmas och rengöras regelbundet. Annars uppstår det luktproblem och problem med stelnat fett som blir svårt att få bort. Sköts inte tömning och rengöring regelbundet förlorar fettavskiljaren sin funktion och fett kommer ut i ledningsnätet.

När fettavskiljaren är installerad tecknar du abonnemang för tömning. För verksamheter med hushållsavfall eller hushållsliknande avfall samt verksamheter med servering ska du teckna avtal med SRV Återvinning ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För exempelvis livsmedelsindustri gäller inte det kommunala monopolet. Då kan du fritt välja tömningsentreprenör.

6. Anslutning och besiktning

Före anslutning till kommunens spillvattennät ska anläggningen besiktigas och godkännas av VA-avdelningen. Kontakta VA-avdelningen för att boka besiktning.

7. Löpande skötsel

Fastighetsägaren ansvarar för att fettavskiljaren sköts och kontrolleras regelbundet enligt tillverkarens instruktioner samt att skötseljournal förs.

Sidan granskad 2020-06-12

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp