Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Provtagning av dricksvatten

Har du egen dricksvattenbrunn bör du göra regelbundna kontroller av vattnets kvalitet. Du beställer vattenflaskor för provtagning via webben. Vattenprover från Synlab kan lämnas för analys i kommunhuset tisdagar 8-14.

Har du egen dricksvattenbrunn är det viktigt att du regelbundet kontrollerar vattnets kvalitet. Livsmedelsverket rekommenderar att brunnsägare kontrollerar vattnet minst var tredje år. Om flera fastigheter delar på brunnen är rekommendationen att vattnet kontrolleras varje år.

Hur fungerar det?

Kommunen har Synlab som leverantör för analys av dricksvatten. Du beställer vattenflaskor för provtagning via webben och får dem hemskickade tillsammans med en kylväska. Hos Synlab hittar du instruktioner för hur vattenprovet ska tas. Vattenprovet lämnar du in till kontaktcenter i kommunhuset. Hos Synlab hittar du också information om andra inlämningsställen.

Tider för inlämning

Vattenprov kan lämnas in på tisdagar klockan 8-14 i kontaktcenter i kommunhuset på Stadshusplatsen 1 i Nynäshamn.

Vilka prover ska jag ta?

I första hand bör du ta ett bakteriologisk prov som talar om ifall vattnet är tjänligt som dricksvatten eller inte. Kompletteras provet med ett kemiskt prov analyseras även metallhalter (till exempel järn), salter (till exempel nitrat), hårdhet och surhetsgrad. Dessutom kan man ofta få förklaringen till ett eventuellt dåligt bakteriologiskt resultat.

Kryssa gärna i att kommunen får ta del av provresultatet

Det är en service kommunen har att vara provinlämningsställe. Kryssa gärna i att kommunen får ta del av ert provresultat. Det har alla nytta av!

Sidan granskad 2019-09-06

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp