Lyssna på sidan Lyssna

Enskilt vatten och avlopp

I områden som saknar kommunalt vatten och avlopp måste du som är fastighetsägare själv ordna med egen lösning, men kommunens VA-rådgivning kan ge dig råd om hur du går till väga. För att anlägga enskilt avlopp eller borra en egen brunn krävs tillstånd eller anmälan. Du har själv ansvaret för att kontrollera brunnen och dricksvattnets kvalitet.

Ön Möja med hus och hav i skärgårdsmiljö.

VA-rådgivningen

VA-rådgivningen är en kostnadsfri och opartisk tjänst för dig som har eller planerar för eget enskilt avlopp eller vatten i Nynäshamns kommun.
VA-rådgivningens webbsidorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enskilt avlopp

Anlägga enskilt avlopp

I områden som saknar kommunalt avlopp måste du som är fastighetsägare själv ordna med egen avloppslösning. För att anlägga enskilt avlopp krävs ansökan eller anmälan. Tillstånd för att anlägga enskilt avlopp söks hos Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.länk till annan webbplats Här hittar du också mer information om vilka områden som har tillstånds- eller anmälningsplikt och om att anlägga enskilt avlopp. Du måste alltid få ett skriftligt beslut innan du börjar gräva ditt avlopp.

Latrinhantering

I de områden där det är tillståndsplikt att borra brunn är det även tillståndsplikt för eget omhändertagande av latrin. För övriga områden är det anmälningsplikt.

Tillsyn av enskilda avlopp i Nynäshamn

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund kommer mellan åren 2015 och 2023 besöka cirka 2000 fastigheter i Nynäshamns kommun med enskilda avlopp.
Här hittar du information om vilka områden som ska inspekteraslänk till annan webbplats.

Enskilt vatten

Provtagning av dricksvatten

Har du egen dricksvattenbrunn bör du göra regelbundna kontroller av vattnets kvalitet. Läs mer om provtagning av dricksvatten.

Tillstånd för att borra brunn

Genom Nynäshamns geografiska läge är risken stor för saltvatteninträngning. För att anlägga enskild grundvattentäkt i kommunen krävs därför en anmälan eller ett tillstånd om du planerar att borra efter vatten i ett högriskområde. Tillstånd för att borra egen brunn söks hos Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. länk till annan webbplatsHär hittar du också mer information om vilka områden som har tillstånds- eller anmälningsplikt och om att borra egen brunn. Observera att du inte får börja borra förrän du har fått ett skriftligt beslut.

Ytterligare tillstånd kan krävas

Om den planerade brunnen ska försörja fler än två hushåll med vatten kan det även krävas tillstånd från Mark- och miljödomstolen. Mer information finns hos länsstyrelsen, vattenverksamhet.

Sidan granskad 2020-06-12

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp