Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Enskilt vatten och avlopp

Här hittar du information om vad som gäller för enskilt vatten och avlopp.

VA-rådgivning är en hjälp för dig som har enskilt vatten och avlopp. Vill du ha mer information eller personlig rådgivning besök VA-rådgivningens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF ) är tillsynsmyndighet för enskilda avlopp i Nynäshamn, Haninge och Tyresö. SMOHF handlägger din ansökan om tillstånd/anmälan och för det tas en avgift ut. Information och blanketter finns på SMOHF:s hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer och krav för enskilt vatten och avlopp

Nynäshamns kommun har riktlinjer och krav för enskilt vatten och avlopp. Syftet är att säkra tillgången och kvalitén på grundvatten, minska miljöpåverkan och hälsorisker från enskilda avlopp samt öka möjligheten till kretslopp av näringsämnen. För att borra brunn är det tillstånds- och anmälningsplikt inom vissa områden enligt kartbilagaPDF.

Varför behövs tillstånd?

Du behöver söka tillstånd för att få borra efter vatten inom vissa områden. Detta för att de grundvattenmagasin som används har en begränsad kapacitet. Uttaget av grundvatten får inte vara större än mängden grundvatten som bildas. Risken är annars stor att salt vatten från Östersjön eller äldre salt grundvatten tränger in i brunnen. Ett vatten med hög salthalt går inte att använda som dricksvatten.

I vilka områden behövs tillstånd eller anmälan?

Kartbilagan visar vilka områden som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt. Inom område som är orangemarkerat behöver du ett tillstånd och i kustzon behöver du lämna in en anmälan för att få borra en brunn.

Är du osäker på om du omfattas av bestämmelserna, kontakta VA-rådgivningen eller Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Observera att du inte får börja borra förrän du har fått ett skriftligt beslut.

Ytterligare tillstånd?

Om den planerade brunnen ska försörja fler än två hushåll med vatten kan det även krävas tillstånd från Mark- och miljödomstolen. Mer information finns hos länsstyrelsen, vattenverksamhet.

Anlita certifierad brunnsborrare

SMOHF ställer krav på att du anlitar en certifierad brunnsborrare. På entreprenörens hemsida ska det finnas ett tydligt blått C. Det anger att firman är certifierad.

Krav på den nya brunnen

Arbetet med den nya brunnen ska utföras enligt riktlinjerna i Normbrunn -16 som är SGU:s vägledning för att borra brunn.

Placering av brunn

En dricksvattenbrunn ska placeras så att den skyddas från föroreningar. Källor till föroreningar kan exempelvis vara avlopp, gödselupplag eller åkermark. Brunnen bör alltid placeras uppströms en föroreningskälla.

Vilket skyddsavstånd behövs?

För att minska risken för att du ska få problem med föroreningar i ditt dricksvatten behöver du ha ett skyddsavstånd till din vattenbrunn. Vilket skyddsavstånd som behövs till en avloppsanordning bedöms i varje enskilt fall.

Det beror bland annat på:

  • typ av avloppsanordning
  • markytans lutning.
  • mark- och grundvattenförhållandena

För att minska risken för att närliggande vattenbrunnar ska påverka varandra bör det vara ett skyddsavstånd på minst 20 meter mellan en borrad och en grävd brunn. Mellan två borrade brunnar bör det vara minst 30 meter.

Enskilt avlopp samt latrinhantering

Idag finns större möjlighet inom kommunen att få tillstånd till en avloppslösning med en ”extremt snålspolande toalett” (i genomsnitt <1l/spolning) till sluten tank. Den lösningen ska kombineras med en separat rening för BDT-vatten (bad-, disk- och tvättvatten).

I de områden där det är tillståndsplikt att borra brunn är det även tillståndsplikt för eget omhändertagande av latrin. För övriga områden är det anmälningsplikt.

Sidan granskad 2019-05-09

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp