Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Avloppsvatten

Vattnet som samlas upp i kommunens avloppsnät, så kallat kommunalt avloppsvatten, är en blandning av spillvatten från hushåll och industri, dagvatten samt dräneringsvatten.

Avloppsvattnets föroreningsgrad varierar beroende på anslutningarnas karaktär men efter att vattnet passerat kommunens reningsverk har de mesta av föroreningarna renats bort.

Avloppsreningsverken innehåller tre reningssteg för att rena avloppsvattnet: mekanisk, kemisk och biologisk rening.

Nynäshamns kommun har 3 avloppsreningsverk, cirka 17 mil avloppsledning och 60 pumpstationer som svarar för att kommuninnevånarnas använda vatten avleds och renas innan det åter släpps ut i naturen.

Sidan granskad 2018-05-09
Sidansvarig: Christian Tönnes

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp