Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Avgift för kommunalt vatten och avlopp

Här kan du läsa vad det kostar att ansluta till kommunalt vatten och avlopp och vad din förbrukning av dricksvatten kostar.

Vatten- och avloppsverksamheten i kommunen är helt avgiftsfinansierad, det vill säga inga skattemedel används och verksamheten är inte vinstdrivande. Det du betalar i vatten- och avloppsavgift används till att producera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnäten, rena avloppsvatten och ta hand om dagvatten från fastigheter och gator.

Brukningsavgift

Brukningsavgiften för vatten och avlopp består av två fasta och en rörlig del.

  • De fasta delarna är en årskostnad för abonnemang (grundavgift) och en bostadsenhetsavgift (lägenhetsavgift).
  • Den rörliga delen baseras på vattenförbrukningen. Den mäts med vattenmätare.
Brukningsavgift kommunalt vatten och avlopp
Fast kostnad

Grundavgift vatten

2810 kronor per år

Lägenhetsavgift

3435 kronor per år

Total avgift fast kostnad

6245 kronorKostnad per förbrukad kubikmeter


Vatten

7,14 kronor

Avlopp

10,70 kronor

Total avgift per kubikmeter

17,84 kronor

Anläggningsavgift för vatten och avlopp

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som du betalar när du ansluter din fastighet till det kommunalt vatten och avlopp. Avgiften bidrar till kostnaden för att bygga ut ledningsnäten, avloppsreningsverk och vattenverk.

Anläggningsavgifter VA för anslutning till bostadsfastighet

Typ av anslutning

Belopp

Avgift för framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för vatten, spillvatten och dagvatten fastighet

54 900 kronor

Avgift för upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för vatten, spillvatten och dagvatten fastighet

64 150 kronor

Avgift per kvadratmeter tomtyta

69 kronor

Avgift per lägenhet

43 310 kronor

Förbindelsepunkten är gränsen mellan de allmänna ledningarna och fastighetens ledningar.

Sidan granskad 2019-10-03

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp