Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

LTA-station/villapumpstation

Här hittar du information och skötselråd om LTA-stationer/villapumpstationer. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att LTA-stationen används på ett korrekt sätt.

Betonglock till LTA-station

Lock ovan mark. Locket kan också vara i plast.

I områden där förutsättningar för självfall för avlopp inte finns kan ett så kallat LTA-system (lätt tryckavlopp)/villapumpstation behöva byggas. Fastighetsägare inom ett sådant område behöver gräva ner en mindre pumpstation, så kallad LTA-station, inne på den egna fastigheten (tomten) och koppla samman den med de övriga VA-installationerna på fastigheten.

LTA-stationens funktion

LTA-stationen består av två delar: en sump (behållaren) och en pump som placeras i sumpen. Stationen känns igen på locket som måste vara placerat helt ovan mark för att förhindra att grus och annat hamnar i sumpen. Pumpen är placerad i nedre delen av sumpen och känner via automatik av nivå för start och stopp.

Skötsel av LTA-stationen

Kommunens VA-avdelning står för service och underhåll av pumpen under förutsättning att anläggningen används och är inkopplad på rätt sätt. Observera att det är du som fastighetsägare som debiteras för kostnaden av slamtömning och/eller reparation om du inte använt LTA-stationen på ett korrekt sätt.

Detta gäller:

 • Fastighetsägaren ansvarar för en allmän tillsyn av stationen och att larmet alltid fungerar. Vid larm eller annat fel kontakta omedelbart VA-kundtjänst.
 • Inga föremål som kan skada pumpen får tillföras. Spola aldrig ner fett såsom olja eller fasta föremål som till exempel bindor, blöjor, tops, trasor, kattsand, kaffefilter eller liknande. De flesta driftstopp beror på att ovälkomna föremål spolats ner i toaletten.
 • Platsen för LTA-stationen måste alltid vara lättillgänglig för VA-avdelningens skötsel. Ingen överbyggnad får förekomma och det måste vara minst 1,5 meter fritt runt pumpen. VA-avdelningen utför viss service av LTA-stationen vid två tillfällen per år.

Ansvarsförhållanden

Nynäshamns kommun som VA-huvudman:

 • Tillhandahåller och äger LTA-stationen.
 • Bestämmer antalet pumpar samt ansvarar för pumpinstallationen.
 • Har ensamrätt att sätta upp, ta ned, till- och frånkoppla LTA-stationen.
 • Bestämmer LTA-stationens placering i samråd med fastighetsägaren
  och har rätt att kostnadsfritt komma åt stationen.

Fastighetsägaren bekostar och ansvarar för:

 • Schakt och anläggning av LTA-sumpen.
 • Sammankoppling av LTA-stationen med fastighetens egna avloppsledningar. OBS! dagvatten (regnvatten) och dränvatten får inte ledas till LTA-stationen.
 • Elförsörjning och elinstallation fram till LTA-stationens kopplingsplint.
 • Installation av ett larm som varnar vid driftstörning. Larmet består av en röd lampa som börjar lysa vid driftfel och ska vara placerad väl synligt i bostaden alternativt ett summerlarm (ljud).

Vid larm eller strömavbrott

 • Använd inte LTA-stationen vid larm eller strömavbrott.
 • Släpp inte ut något vatten till avloppet, det vill säga undvik helt att spola, tvätta, diska, duscha etcetera.
 • Kontrollera att säkringarna för pumpstationen och huvudsäkringarna
  är hela och att strömbrytaren är påslagen.
 • Vid larm eller annat fel på LTA-stationen kontakta omedelbart VA-kundtjänst
 • Vid misskötsel och oaktsamhet debiteras fastighetsägaren för kostnad av slamtömning och/eller reparation. Sköts pumpstationen ska en ny pump normalt gå problemfritt i cirka 10 år.

Undvik driftstopp och dålig lukt

De flesta driftstopp beror på att ovälkomna föremål spolats ner i toaletten. Spola aldrig ner fett såsom frityrolja eller fasta föremål som till exempel bindor, blöjor och tops. Fett och olja från fritering och stekning
ska slängas i hushållsavfallet. Skrapa även av tallrikar och torka ur stekpannan med hushållspapper innan de diskas för att minimera fettutsläpp. Fettet kan täppa till pumpens nivåkännare och därmed förorsaka driftstopp. Det är även fettet som är orsaken till den dåliga lukten som kan uppstå.

Sidan granskad 2020-06-12

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp