Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Ansluta attefallshus till kommunalt vatten och avlopp

Om du ska ansluta ett attefallshus eller annat komplementbostadshus till kommunalt vatten och avlopp kan du behöva betala anläggningsavgift och brukningsavgift.

Du måste betala anläggningsavgift och brukningsavgift för ditt attefallshus och andra komplementbostadshus om det klassas som bostadsfastighet. Ett attefallshus klassas som bostadsfastighet om det har toalett, kokmöjlighet, separat ingång och är avsett att bo i. 

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att göra anslutningen. Innan anslutningen måste du kontakta kundtjänst för vatten och avlopp för att anmälan anslutningen och betala anläggningsavgift och brukningsavgift.

Kostnad för anslutning av attefallshus 2019

Om ditt attefallshus klassas som en bostadsfastighet ska du betala anläggningsavgift för att ansluta till kommunalt vatten och avlopp.

Kostnaderna är:

Avgift

Kostnad

Anläggningsavgift (engångsavgift)

43 310 kronor

Lägenhetsavgift (årlig avgift)

3435 kronor per år

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som betalas per bostadsenhet.

Du ska också betala en lägenhetsavgift. Avgiften är årlig och betalas per bostadsenhet. Om du redan har en bostad och ansluter ett attefallshus till vatten och avlopp ska du alltså betala två lägenhetsavgifter om året.

Anslutning av dricksvatten

Det vatten du använder ska mätas. Du får bara ansluta vattenledningen till ditt Attefallshus genom din huvudbyggnad och mäta vattnet via din befintliga vattenmätare.

Anslutning av spillvatten och dagvatten

Spillvattnet kan du koppla direkt på fastighetens huvudstam för spillvatten. Dagvattnet ska avledas till dagvattennätet eller till en stenkista. Dagvattnet får inte ledas till spillvattennätet.

Sidan granskad 2019-10-01

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp