Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Ansluta till kommunalt vatten och avlopp

När du ska ansluta till kommunalt vatten och avlopp ska du göra en servisanmälan.

För att få tillgång till kommunalt vatten och avlopp måste din fastighet ligga inom verksamhetsområdet för vatten och avlopp.

Servisanmälan

Om du vill ansluta din fastighet till kommunalt vatten och avlopp ska du börja med att göra en servisanmälan. Här anger du vilken typ av tjänst du önskar.

Blankett för anslutning till kommunalt vatten och avlopp (servisanmälan)

När du har skickat in din servisanmälan granskas den av kommunen. Vi kontaktar dig för att diskutera förbindelsepunktens läge. Du får också information om hur VA-anslutningen kommer att gå till och uppgift om anläggningsavgiftens storlek.

Du får sedan information om förbindelsepunktens läge tillsammans med fakturan på anläggningsavgiften. Debitering av anläggningsavgiften sker när kommunen upprättat en förbindelsepunkt och gjort det möjligt att koppla in vatten och avlopp.

Förbindelsepunkt

En förbindelsepunkt är den punkt där dina ledningar från fastigheten ansluts till det allmänna ledningsnätet. Normalt är förbindelsepunkten placerad 0,5 meter utanför fastighetens gräns. Förbindelsepunkten fungerar även som gräns mellan fastighetsägarens och kommunens ansvarsområde.

Anläggningsavgift

Du betalar en engångsavgift för att få ansluta din fastighet till det kommunala ledningsnätet. Anläggningsavgiften beräknas utifrån förbindelsepunkt, antal servisledningar, tomtyta och lägenhetsantal enligt gällande VA-taxa.

Anläggningsavgift för kommunalt vatten och avlopp.

Inkoppling

Felkoppling av VA-ledningar kan ställa till stora problem för dig som fastighetsägare och för miljön. Du som fastighetsägare ansvarar för att fastighetens VA-ledningar är rätt kopplade vid förbindelsepunkten och att vatten från egen brunn inte på något sätt sammankopplas med det allmänna vattennätet. VA-avdelningen ansvarar för leverans av vatten och borttransport av spillvatten och eventuellt dagvatten från förbindelsepunkten.

Egen avloppspump

Ibland måste ditt avlopp pumpas för att bortledas från din fastighet, exempelvis om din fastighet ligger lägre än de kommunala ledningarna eller om det kommunala ledningsnätet är ett så kallat "lätt tryck avloppssystem" (LTA), vilket är vanligt i omvandlingsområden. Detta innebär att du måste ha en egen pumpenhet med backventil och larm. I områden med LTA-system tillhandahåller kommunen pumpstationen och ansvarar för pumpen. Fastighetsägaren ansvarar för övrig utrustning som elskåp, pumpsump etcetera. Fastighetsägaren ansvarar också för installation av pumpstationen.

Installera vattenmätare

Vattenmätaren är kommunens egendom och installeras av personal på kommunens VA-avdelning. Du som fastighetsägare ansvarar för och förbereder så att vattenmätaren kan installeras. Det innebär att du måste sätta upp en konsol med två ventiler.

Placering av vattenmätare

För att man ska komma åt vattenmätaren för avläsning eller service måste det finnas fritt utrymme runt mätaren enligt figuren (alla mått i millimeter). Mätaren får inte byggas in eller placeras bakom tung utrustning. Den ska monteras i en horisontell fast förankrad mätarkonsol och förses med avstängningsventiler.

Vattenmätaren måste vara placerad så att den skyddas mot frysning, olämplig uppvärmning och annan yttre påverkan. Utrymmet bör vara belyst. Golv och närbeläget väggparti bör utföras så att det tål spill och läckage av vatten.

Placering av vattenmätare

Placering av vattenmätare. Klicka på bilden för att zooma.

Kontakta VA-kundtjänst fem arbetsdagar innan

Ta kontakt med kundtjänst för vatten och avlopp minst fem arbetsdagar innan du behöver ha mätaren på plats.

Ansluta attefallshus

Du måste betala anläggningsavgift och brukningsavgift för ditt attefallshus och andra komplementbostadshus om det klassas som bostadsfastighet. Ett attefallshus klassas som bostadsfastighet om det har toalett, kokmöjlighet, separat ingång och är avsett att bo i. Kostnaden för att ansluta ett attefallshus är densamma som för övriga bostadshus.

Sidan granskad 2020-06-12

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp