Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Vattnets väg i våtmarken

Vattnet som pumpas till våtmarken har renats från fosfor, partiklar och syrekrävande ämnen, men innehåller fortfarande mycket kväve.

Från inloppet i våtmarkens Klarningsbassänger leds vattnet växelvis vidare till dammarna Östra- och Västra inloppet, som sträcker sig utmed dalgångens sidor.

Efter passage genom Inloppsdammen och Stordammen översilar vattnet det två hektar stora Skålpussefallet, innan det via Skålpussen leds ut till Krokån och den nedre våtmarken.

Till våtmarksområdet kommer också en del dagvatten från stadens gator och tak och andra hårdgjorda ytor. Detta leds i ett separat reningssystem via hålldammen Dagvattenkanalen och Norviksbäcken till våtmarkens nedre del där det sammanförs med det renade avloppsvattnet. Det vatten som rinner genom Krokån, via Starrträsk och Vassträsk och slutligen passerar den meandrande Näckrosån innan det finner sin väg ut till Östersjön, är alltså både renat avloppsvatten och dagvatten från hårdgjorda ytor och omgivande mark.

Starrträsk under juli

Starrträsk

Sidan granskad 2018-05-28
Sidansvarig: Christian Tönnes

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp