Lyssna på sidan Lyssna

Teknisk handbok

Teknisk handbok för Nynäshamns kommun innehåller regler för byggande, drift och underhåll på offentlig mark. Den ska användas när projekteringshandlingar eller avtal som berör allmän platsmark och kvartersmark inom Nynäshamns kommun ska upprättas.

Teknisk handbok vänder sig till:

  • projektörer och entreprenörer som utför arbete åt Nynäshamns kommun
  • byggherrar som utför anläggningar som ska tas över eller anslutas till kommunens anläggningar
  • tjänstemän på Nynäshamns kommun

Handboken består av fjorton delar. Delarna kan läsas och laddas ner var för sig eller i ett samlat dokument.

Samlingsdokument

Samlingsdokumentet består av handbokens alla fjorton delar. Bilagor laddar du ner separat.

Ladda ner samlingsdokument.PDF

Del 1 - inledning

Inledande del som beskriver upplägget i handboken.

Del 1 - inledning (pdf)PDF

Del 2 - Allmänt

Beskriver lagar, bestämmelser och riktlinjer.

Del 2 - allmänt (pdf)PDF

Del 3 - Projektering

Beskriver frågor som rör projektering i allmänhet. Denna del ska läsas tillsammans med de delar som rör respektive område (vägar, VA, parker etcetera).

Del 3 - projektering (pdf)PDF

Del 4 - Projektering för gator och vägar

Del 4 - projektering för gator och vägar (pdf)PDF

Del 5 - Projektering för VA-anläggningar

Del 5 - projektering för va-anläggningar (pdf)PDF

Del 6 - Projektering av parkanläggningar och stadsträd

Del 6 - projektering av parkanläggningar och stadsträd.PDF

Del 7 - Bygglov

Beskriver vad som gäller för bygglov vid projekteringar.

Del 7 - bygglov (pdf)PDF

Del 8 - Upphandling

Beskriver vad som gäller för upphandlingar för Nynäshamns kommun.

Del 8 - upphandling (pdf)PDF

Del 9 - Trafikanordningsplan (TA-plan)

Del 9 - trafikanordningsplan (TA-plan) (pdf)PDF

Del 10 - Bestämmelser för anläggningsarbete på offentlig mark

Del 10 - bestämmelser för anläggningsarbete på offentlig mark (pdf)PDF

Del 11 - Trafikföreskrifter

Del 11 - trafikföreskrifter (pdf)PDF

Del 12 - Rutiner för mätning

Del 12 - rutiner för mätning (pdf)PDF

Del 13 - Relationshandlingar

Del 13 - relationshandlingar (pdf)PDF

Del 14 - Bilagor

Del 14 - bilagor (pdf)PDF

Bilagor

Bilaga 1: Typritning för avloppspumpstation med överbyggnadPDF (pdf)

Bilaga 2: Typritning Skyddszon för träd. 1) Skyddszon för träd
Under framtagande

Bilaga 3: Typritning Växtbäddar för träd. Träd i vegetationsyta/parkmiljö.
Under framtagande

Bilaga 4: Typritning Växtbäddar för träd. Träd i hårdgjord yta/gatumiljö - med marktäckande vegetation. Under framtagande

Bilaga 5: Typritning Växtbäddar för träd. Träd i hårdgjord yta/gatumiljö - med marktäckande vegetation. Under framtagande

Versioner

Teknisk handbok uppdaterades senast 2019-10-10

Sidan granskad 2020-08-18

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp